ERC Starting Grant voor de ontwikkeling van adaptieve transportsystemen met zelflerend vermogen

Nieuws - 05 september 2023 - Webredactie 3mE

Bilge Atasoy, universitair hoofddocent bij de afdeling Maritime & Transport Technology, ontvangt een ERC Starting Grant voor de ontwikkeling van adaptieve transportsystemen. Ze gaat werken aan een holistisch adaptief model dat rekening houdt met de interacties tussen vraag en aanbod om transport efficiënter, duurzamer en meer gericht op de gebruiker te maken.

De juiste middelen gebruiken op het juiste moment en op de juiste plaats. Dat is in een notendop het doel van Bilge Atasoy's onderzoeksproject. Ze vertelt dat transportsystemen zeer complex zijn, met verschillende onderdelen, zoals belanghebbenden en middelen, op verschillende besluitvormingsniveaus. Als voorbeeld noemt ze het proces van goederentransport van de haven naar eindgebruikers in het binnenland. Maar ze werkt ook op kleinere schaal, bijvoorbeeld aan de levering van goederen binnen Amsterdam. "Op dit moment is er geen goede manier om de betrokken onderdelen en hun interacties in transportsystemen te modelleren. Hierdoor benutten we niet het volledige potentieel van het systeem, wat bijvoorbeeld leidt tot vertragingen, hinder voor gebruikers of ongebruikte capaciteit in een voertuig", zegt Atasoy.

Minder CO2-uitstoot

De ERC Staring Grant van 1,5 miljoen euro stelt Atasoy in staat om een 5-jarig onderzoeksproject te starten voor het ontwikkelen van een holistisch adaptief modelleringsraamwerk. Maar wat zijn de voordelen van zo'n adaptief transportsysteem? "Ten eerste zal het leiden tot efficiënter transport", legt Atasoy uit. "Dit betekent dat vervoerders meer vracht kunnen vervoeren met de huidige middelen die ze hebben. Maar het kan ook leiden tot een verkorting van de gemiddelde levertijd, kostenbesparingen en een betere afstemming op de behoeften van de gebruikers". Bovendien zal een efficiënter transportsysteem uiteindelijk de CO2-uitstoot verminderen en bijdragen aan duurzame oplossingen.

Transportbeslissingen aanpassen

Het ontwikkelen van een holistisch model betekent werken op het kruispunt van verschillende gebieden. Atasoy: "Ik combineer in dit project mijn expertise in operationeel onderzoek, gedragsmodellering en machine learning." Ze gaat adaptieve optimalisatie- en leertechnieken ontwikkelen waarmee ze informatie over het hele transportnetwerk op een zelflerende manier kan gebruiken. Dit is een complexe uitdaging, omdat bij transportproblemen verschillende onderdelen met verschillende kenmerken betrokken zijn die beslissingen nemen op verschillende tijdschalen. Maar Atasoy is enthousiast om deze uitdaging aan te gaan. Haar doel is om aan het einde van het onderzoeksproject het adaptieve systeem toe te kunnen passen op twee casestudies: over langeafstandstransport en stadslogistiek. Op deze manier kan ze het potentieel van de adaptieve methoden evalueren. "Het nieuwe transportsysteem zou bijvoorbeeld kunnen voorstellen om de vloottoewijzing aan te passen op basis van vertragingen. Op dezelfde manier kunnen, op basis van continue informatie over de voorkeuren van gebruikers, beslissingen over transportcapaciteit worden aangepast," zegt Atasoy.

Impact buiten transport

Dit project zal tot nieuwe zelflerende modellen en algoritmen leiden. Atasoy: "Dit unieke vermogen stelt dienstverleners in staat om hun bedrijf aan te passen en in stand te houden, transportgebruikers om betere diensten te ontvangen en de maatschappij om duurzame transportoplossingen te bereiken." Daarnaast zijn de adaptieve methoden in dit project relevant voor meerdere vakgebieden, zoals energie en gezondheid, waardoor de wetenschappelijke impact verder reikt dan alleen transport.