In memoriam - Cees van Rhee (1959-2023)

Nieuws - 21 juli 2023 - Webredactie 3mE

Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze dierbare collega Cees van Rhee tijdens zijn vakantie in Frankrijk op zaterdag 15 juli 2023. Cees was sinds 2007 hoogleraar Baggertechnologie bij de afdeling Maritieme & Transport Technologie van de TU Delft. Wij kennen hem als een inhoudelijk sterke leider die mensen het vertrouwen en de vrijheid gaf het beste uit zichzelf te halen.

Cees studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft en startte zijn carrière bij het Waterloopkundig Laboratorium (nu Deltares). Hier onderzocht hij onder andere de stabiliteit van onderwaterhellingen en erosie van zand met waterstralen. Vanaf 1990 was Cees binnen Van Oord betrokken bij grote landaanwinningsprojecten. In deze jaren ontdekte Cees dat zijn echte passie lag bij de wetenschap. Hij  startte zijn promotieonderzoek, gericht op het sedimentatieproces in de open laadruimte van een baggervaartuig (hopper), en rondde dit vijf jaar later cum laude af. In 2007 werd hij hoogleraar Baggertechnologie bij de faculteiten 3mE en CiTG aan de TU Delft. Tijdens zijn hoogleraarschap begeleidde hij met veel enthousiasme afstudeerders en promovendi en bouwde een solide academische groep die nauw samenwerkt met de industrie. Daarnaast vervulde hij een grote rol binnen de masters Offshore & Dredging Engineering en Hydraulic Engineering.

Zijn werk

Als hoogleraar Baggertechnologie had Cees zichzelf tot doel gesteld om alle baggerprocessen te modelleren voor zowel reguliere baggerprocessen als in speciale condities, zoals op grote waterdieptes voor diepzeemijnbouw. Daarnaast was hij geĂŻnteresseerd in hoge snelheidserosie van zandlagen. Hij toonde aan dat in dit regime niet alleen de eigenschappen van de individuele korrels van belang zijn, maar ook de eigenschappen van het zandpakket, zoals de waterdoorlatendheid en porositeit. Met dit onderzoek heeft hij bijgedragen aan waterveiligheid. Ook heeft hij een stempel gedrukt op het onderzoek naar diepzeemijnbouw, en de technische haalbaarheid daarvan. 

Voorbeeld voor studenten en promovendi

Cees hield niet van formele overleggen, zijn begeleiding kwam het meest tot zijn recht tijdens de lunch of bij de koffiemachine. Hij had aan slechts een paar zinnen voldoende om studenten en promovendi vol goede moed weer op pad te sturen. Zijn doel was de nieuwe generatie te laten groeien en floreren. 
In het onderwijs kon Cees uitstekend de theorie met de praktijk verbinden en gebruikte hierbij vele anekdotes uit zijn ervaringen bij de HAM en Van Oord. Colleges waren daarom levendig en interactief. De deur van zijn kantoor stond altijd open en hij was altijd bereikbaar voor vragen en begeleiding. Cees wist het beste uit studenten te halen door ze veel vertrouwen in hun werk te geven. Dit leidde vaak tot hoge cijfers en publiceerbare resultaten. Vele alumni zullen zich het laatste officiële moment met Cees nog goed herinneren, waar je vanuit de baggerstoel te horen kreeg: “We hebben er een ingenieur bij, vanaf dit moment zijn wij collega’s”.

Wij zijn aangedaan door dit plotselinge overlijden van Cees en ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Monique, familie, vrienden, collega’s en eenieder die hem dierbaar was. Wij wensen hen allen veel sterkte.