John van den Dobbelsteen benoemd tot hoogleraar Medical Process Engineering

Nieuws - 31 januari 2023 - Webredactie 3mE

John van den Dobbelsteen is per 17 januari 2023 benoemd tot hoogleraar Medical Process Engineering. Hij focust zich met zijn onderzoek op het verbeteren van de interactie tussen operatiepersoneel en medische technologie. Hierbij richt hij zijn aandacht vooral op het verlichten van allerlei hiccups in de werkprocessen binnen het gehele operatieve traject, van de voorbereiding van de operaties tot en met de afhandeling.

Door alle technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren krijgen ziekenhuizen er meer en meer medische technologie bij, denk aan nieuwe instrumenten, robotica etc. maar het zorgpersoneel is daar in de kern niet voor opgeleid. Hierdoor moet het operatiepersoneel teveel tijd investeren in het begrijpen en toepassen van technologische apparatuur terwijl hun focus en aandacht op de patiënt moet liggen. Dit zorgt op zijn beurt weer voor verschillende risico’s door verkeerd gebruik van de technologie maar tegelijkertijd ook voor veel inefficiënties.

‘’Daar waar je vroeger bij wijze van spreken alleen met een scalpel en een aantal operatieassistenten ging opereren moet je er nu voor zorgen dat alle, vaak complexe, technologische apparatuur op de juiste manier en op het juiste moment wordt klaargezet alvorens je een dergelijke ingreep op een veilige manier kan uitvoeren. Dit soort handelingen kosten kennis en tijd. Er zijn namelijk continue mensen bezig met het plannen en managen van al deze medische technologie die in de basis niks te maken heeft met het voornaamste doel: de klinische taak. Dit zorgt voor tijdverlies, overmatige kosten, lange wachtlijsten, operaties die uitlopen,… waardoor de zorg op den duur niet meer duurzaam is.’’

De black box van de operatiekamer

Het onderzoek van Van den Dobbelsteen concludeerde dat dit proces efficiënter en veiliger moest worden en houdt zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe medische technologie die niet gericht is op de ingreep zelf maar op de ondersteuning van het operatiepersoneel.

Door het monitoren via camera’s en kunstmatige intelligentie van alles wat er gebeurt op een operatiekamer kunnen alle handelingen automatisch gedetecteerd en herkend worden. Op basis van alle data die hier vervolgens uit voortkomt wordt kunstmatige intelligentie getraind om te herkennen wat afwijkend is of wat juist volgens protocol is. De gegevens kunnen in real-time gebruikt worden om het proces bij te sturen en te optimaliseren maar kunnen ook later herbekeken worden voor toekomstige operaties. Medical Process Engineering is dus vooral gericht op automatische monitoring van het operatieve traject waardoor de workflow van operatieve processen wordt geoptimaliseerd. Naast het automatisch registreren hiervan wordt het op langere termijn ook mogelijk om de technologische apparatuur te automatiseren.