Marjon Stijntjes verkozen tot beste 3mE docent 2022 – 2023

Nieuws - 06 juli 2023 - Webredactie 3mE

Technisch geneeskundige, Marjon Stijntjes, is door studenten verkozen tot beste docent van 3mE. Studenten roemen haar om de duidelijke structuur van haar onderwijs en innovatieve onderwijsvormen. Stijntjes ontwikkelt en geeft onder andere het vak Extramural Sensing and Virtual Stimulation tijdens de master Technical Medicine.

Zelf had Stijntjes het absoluut niet verwacht. “Ik was ontzettend verbaasd”, zegt ze. “Dit is het mooiste compliment en vorm van waardering die je als docent kunt ontvangen. Het is een mooi gevoel dat je met je onderwijs studenten echt hebt bereikt en hen hebt kunnen inspireren en enthousiasmeren.” Maar een vak geven doe je niet alleen, benadrukt Stijntjes. “De docent-van-het-jaar-prijs is voor mij vooral een vak-van-het-jaar-prijs. Ik wil dan ook iedereen die daaraan heeft bijgedragen bedanken.”

Geen colleges en tentamen

Benaderbaar, enthousiast en duidelijk. Deze drie kwaliteiten komen telkens terug in de beoordelingen van Stijntjes door studenten. Ook wordt ze omschreven als iemand die pioniert met haar innovatieve onderwijsvormen. Zo bevat het vak geen hoorcolleges of schriftelijk tentamen, maar gebruikt Stijntjes een virtuele omgeving en expertpanels. “Colleges zijn een vrij passieve vorm van onderwijs. Daarnaast kan het soms erg gestuurd zijn in een bepaalde richting. Door gebruik te maken van een virtuele omgeving en expertpanels merken we dat de kennisoverdracht veel effectiever en inspirerend is.” Ook studenten zijn positief over deze onderwijsvormen: “Door te sparren met zorgprofessionals uit de expertpanels worden de praktijk en context waarin je als klinisch technoloog komt te werken veel duidelijker”, zegt een student.

Thuissituatie patiënt namaken

Tijdens het vak Extramural Sensing and Virtual Stimulation krijgen studenten inzicht in hoe het leven van een patiënt er thuis uitziet. “Niet iedereen is hier al mee bekend. Daarom gebruiken we een virtuele thuisomgeving, waarin we het leven van een patiënt simuleren.” De studenten gaan hier als een soort detectives doorheen om uit te zoeken wat er precies aan de hand is. “Ze leren dat patiënten bovenal mensen zijn met een eigen leven en dus ook andere hulpvragen hebben dan je vanuit puur medisch perspectief verwacht.” Vervolgens krijgen ze in de virtuele omgeving iedere week extra informatie aangeboden: hoe je in de thuissituatie kunt meten hoe het met iemand gaat, hoe je op afstand kan ingrijpen of behandelen en hoe je dit goed op elkaar afstemt. “Zo ontwikkelen ze een echte tech-med mindset.”

Geen cijfers

Bij de inrichting van haar vak houdt Stijntjes vooral rekening met de motivatie van studenten. “Ik vind het meest belangrijk dat studenten intrinsiek gemotiveerd zijn en dat ze leren wat hun drijfveren zijn. Dat is wat mij betreft cruciaal voor de stages waar ze het jaar daarop mee starten en voor hun toekomst in het algemeen.” Stijntjes probeert de intrinsieke motivatie aan te wakkeren door gebruik te maken van leerfases die ze doorlopen, in plaats van dat studenten een cijfer krijgen. “Hierdoor zijn studenten actief bezig met het verbeteren van zichzelf, in plaats van een zo hoog mogelijk cijfer halen.”

Zo krijgen studenten aan het einde van elke week feedback en feedforward. Aan het einde van het vak dienen ze minimaal een bepaalde leerfase te hebben behaald. “We zien dat studenten door deze vorm zo gemotiveerd raken, dat ze deze feedback altijd willen verwerken en helemaal niet meer praten over cijfers maar over in welke leerfase ze zitten en hoe ze zich hier verder in kunnen ontwikkelen”, zegt Stijntjes.

Ik vind het meest belangrijk dat studenten intrinsiek gemotiveerd zijn en dat ze leren wat hun drijfveren zijn.

Altijd op zoek naar verbetering

Studenten ervaren het vak van Stijntjes als goed georganiseerd met duidelijke leerdoelen. Ook roemen ze haar om haar continue zoektocht naar manieren om het onderwijs te verbeteren.

“Na feedback van vorig jaar hebben we eigenlijk alles omgegooid en in een zogenaamde ‘point-and-click game’ gezet, in samenwerking met het New Media Center van de TU Delft. Het voordeel van zo’n omgeving is dat je studenten daarin objectief zelf kennis laat maken met uiteenlopende onderwerpen. Deze onderwerpen hebben wij breed in het land geïnventariseerd, waardoor het vak ook internationaal aansluit op het zich snel ontwikkelende werkveld”, zegt Stijntjes.

Loopbaan tot nu toe

Zelf heeft Stijntjes Technische Geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente. “Mijn afstudeeropdracht was in samenwerking met de TU Delft en het LUMC. Op die manier raakte ik betrokken bij de opleiding Klinische Technologie die hier toen nog werd opgezet. Dus eigenlijk ben ik van begin af aan bij de opleiding betrokken geweest en heb ik veel nieuwe onderwijsblokken neergezet of herzien. Precies datgene binnen het onderwijs wat ik zo leuk vind.” Daarnaast begeleidt ze studenten tijdens hun stages op de afdeling Revalidatiegeneeskunde in het LUMC.

Plannen om haar vak nog beter te maken heeft Stijntjes in overvloed. “We barsten nog van de ideeën. Dat is het mooie van dit concept, dat het je ook als docent enorm motiveert. Hoe geweldig is het als we dat wat studenten tijdens het vak bedenken ook in de virtuele omgeving kunnen inbouwen? Of dat zij echt interactie kunnen hebben met de patiënt en kunnen zien wat hun aangedragen ‘tech-med solutions’ voor effect hebben.”