Onderzoek naar uitvallers en switchers bij 3mE en CiTG

Nieuws - 10 augustus 2023 - Webredactie 3mE

Om studenten zo snel mogelijk bij de voor hen passende opleiding te krijgen en behouden, gaan faculteit 3mE en faculteit CiTG van TU Delft en de Haagse Hogeschool onderzoek doen. Zij hebben hiervoor een wisselstroomsubsidie toegekend gekregen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

De wisselstroomsubsidie is bedoeld om de doorstroom van HBO naar WO en omgekeerd te bevorderen, onderwijsprogrammaā€™s beter op elkaar te laten aansluiten en flexibele leerpaden te creĆ«ren. De onderwijsinstellingen beogen hiermee studenten te plaatsen in de techniekopleiding die het beste bij hen past, om zo studenten voor de sector techniek te behouden. Vanwege de huidige uitvalcijfers, richten de instellingen zich op de opleidingen Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Civiele Techniek.

Bij aanvang van academisch jaar 2023-2024 wordt gestart met een onderzoek onder alle eerstejaars studenten. Om inzicht te krijgen in de omvang en richting van studiewisselingen, de factoren die van invloed zijn op voortijdige beƫindiging of overstap van studie, en de motieven en behoeften van studenten bij het maken van een studiekeuze.

De eerste interventies die na afronding van het onderzoek volgen, zullen gericht zijn op het duurzaam inrichten van de monitoring en doorverwijzing van studenten die op een verkeerde plek zitten. Bijvoorbeeld door extra training te geven aan student-mentoren, goede voorlichting te ontwikkelen over alternatieve studiekeuzes en meer aandacht voor academische vaardigheden. De onderzoeksresultaten worden verwacht in december 2024.