Othon Moultos ontvangt NWO OTP-subsidie van 1 miljoen euro voor onderzoek naar waterbehandeling

Nieuws - 13 april 2023 - Webredactie 3mE

Het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) kent aan zeven onderzoeksprojecten subsidie toe via het Open Technologieprogramma, een programma dat bedrijven en andere organisaties de mogelijkheid biedt om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot toepasbare kennis. Een van de zeven voorstellen is toegekend aan Othon Moultos, Assistent Professor aan de Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE) voor zijn project “SYROP - Intelligent design of sustainable Sugar(Cyclodextrin)-based adsorbents for the Removal of Organic microPollutants and PFAS from water’’. Het totale budget van SYROP bedraagt 1 miljoen euro.

Bestrijding van giftige microverontreinigingen in water

Poly- en perfluoralkylstoffen, algemeen bekend als PFAS, zijn een diverse groep persistente, giftige en kankerverwekkende spoorstoffen in drinkwater. PFAS en andere schadelijke microverontreinigingen zijn het product van dagelijkse huishoudelijke, industriële en agrarische activiteiten. De aanwezigheid van dergelijke verontreinigende stoffen in drinkwater, zelfs in zeer lage concentraties, vormt een ernstige bedreiging voor het milieu en de volksgezondheid. Nieuwe Europese richtlijnen vragen om dringende maatregelen om PFAS (en andere schadelijke verontreinigende stoffen) uit drinkwater te verwijderen, omdat de traditionele technieken voor het zuiveren van drinkwater niet voldoen aan de nieuwe normen.

Mijn onderzoek is volledig gericht op het toepassen van moleculaire thermodynamica om de transitie naar een duurzamere toekomst te versnellen. Water speelt daar ongetwijfeld een grote rol in.

SYROP: Duurzame waterbehandelingsinnovaties

Daartoe zal het SYROP-project gebruikmaken van geavanceerde technieken voor moleculaire modellering, machine learning en experimenten om nieuwe duurzame en zeer efficiënte op suiker gebaseerde adsorbentia te ontwerpen en te ontwikkelen die selectief de belangrijkste schadelijke componenten kunnen verwijderen tijdens het waterzuiveringsproces.. Het onderzoek, onder leiding van Moultos , bestaat uit een interdisciplinair "dreamteam" van onderzoekers; dr. Kim Lompe die zich met experimentele methodes richt op het verwijderen van opkomende verontreinigende stoffen met behulp van adsorptie- en ionenuitwisselingsprocessen (UD Watermanagement bij CiTG), de machine learning-expert dr. Riccardo Taormina (UD Watermanagement bij CiTG, en mededirecteur van het TU Delft AI AidroLab), modelleerexpert prof. dr. Thijs Vlugt (prof. Engineering Thermodynamics) en membraanfiltratiespecialist dr. Bas Heijman (UHD Watermanagement).

In het SYROP-team zitten ook een aantal van de beste onderzoekers uit de industrie; dr. Ling en dr. Barin van Cyclopure (wereldleider op het gebied van cyclodextrinechemie), prof. van der Hoeke van Waternet (het waterbedrijf van Amsterdam en omgeving), en de Jong en dr. Nieuwenhuijzen van Wittenveen+Bos (een bedrijf met meer dan 4000 projecten in milieutechniek op hun naam). SYROP wordt het eerste project waarbij geavanceerde moleculaire modellering, machine learning en experimenten worden gecombineerd om de nieuwe generatie duurzame en efficiënte op suiker gebaseerde adsorbentia te ontwerpen en te ontwikkelen die tijdens de waterzuivering selectief de belangrijkste schadelijke componentenkunnen verwijderen.

Moultos benadrukt dat “deze nieuwe adsorbentia duidelijke voordelen hebben ten opzichte van de huidige state-of-the-art materialen voor waterbehandeling (bijvoorbeeld actieve kool), en we streven ernaar dat ze de nieuwe standaard worden. Een dergelijke multidisciplinaire benadering is nog nooit toegepast voor het ontwerpen van adsorbentia en zal naar verwachting een ingrijpende verandering in de benadering van dit onderwerp teweegbrengen.''

“Mijn onderzoek hier bij Process & Energy is volledig gericht op het toepassen van moleculaire thermodynamica om de transitie naar een duurzamere toekomst te versnellen. Water speelt daar ongetwijfeld een grote rol in. Ik heb er alle vertrouwen in dat het SYROP-project de basis zal vormen voor een solide en permanente onderzoeksinspanning op het gebied van waterbehandeling bij de faculteit Werktuigbouwkunde van de TU Delft.”

Lees het persbericht van de NWO voor meer informatie.