Wat is het toch indrukwekkend als je je op een exotische locatie onderwater bevindt en de pracht en praal van het koraal mag bewonderen… Maar net zo indrukwekkend als sommige stukken koraal zijn, net zo teleurstellend is het om te zien hoeveel ervan verbleekt en afsterft. Dat was de reden dat Technische Bestuurskunde student Arend Viëtor zijn minor in Mexico doorbracht om dit te onderzoeken.

De kust van Riviera Maya in Mexico wordt omringd door het Meso-Amerikaanse koraalrif. De stijgende watertemperaturen en menselijk afval zorgen ervoor dat steeds meer koraal vergaat. Als dit probleem niet wordt aangepakt, bestaat de kans dat in 2050 al het koraal verdwenen is. Dit heeft een enorm effect op niet alleen het onderwaterleven maar ook het leven op het land. Daarom is een team van gedreven TU Delft studenten afgereisd naar Mexico om het project Reefiera Maya op te starten; een project gericht op het ontwikkelen van breakwaters, grote blokken in de zee, die de kust behoren te beschermen en te zorgen voor de nieuwe aangroei van koraal. 

Hoe is dit onderzoek/project op je pad gekomen?

Binnen de studie Technische Bestuurskunde, koos ik voor de minor International Entrepreneurship and Development van de faculteit TBM. Tijdens deze minor word je ingedeeld met een groep studenten en ga je een project uitvoeren in het buitenland. Dit project wordt in samenwerking met een bedrijf en de lokale bevolking opgezet om ter plekke daadwerkelijke resultaten te boeken. Ik werd tijdens deze fase ingedeeld met vier andere studenten voor het project in Mexico. Het lokale bedrijf waar we mee samenwerkten was Reefy, een Delftse startup die het eerste modulaire kunstmatige koraalrif ontwerpt; een zogenaamde ‘breakwater’ (golfbreker). Reefy’s breakwater heeft een tweeledig doel: de grote betonnen blokken zijn stabiel genoeg om golven tegen te houden voor kustbescherming en creëren een nieuw en complex habitat voor zeeleven.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Met ons onderzoek dragen we bij aan het tegengaan van kusterosie en het herstellen van koraalriffen. Tijdens ons onderzoek, richtten we ons op het achterhalen van, op welke materialen koraal het beste kan groeien. Onze onderzoeksresultaten konden later gebruikt worden bij het ontwerpen van de breakwaters (de grote blokken in de zee). 

Wat heeft ervoor gezorgd dat jij betrokken bent geraakt bij dit onderzoek?

Mijn grootste motivatie was dat ik graag in het buitenland een project wilde uitvoeren en op die manier andere culturen zou leren kennen. Ook leek het mij leuk om een praktisch project uit te voeren waarbij je niet alleen maar rapporten schrijft, maar ook echt fysiek je onderzoek gaat uitvoeren. Daarom koos ik deze minor en ben ik betrokken geraakt bij dit onderzoek.

Wat was je onderzoeksvraag en hoe heb je deze beantwoord?

Eén van onze onderzoeksvragen was: welk soort beton zorgt voor de meeste aangroei van beginnend koraal? Om dit te beantwoorden maakten we samen met een lokale betonfabriek allemaal kleine blokken beton met verschillende eigenschappen: de één had een patroon aan de bovenkant, de ander was bedekt met schelpen etc. Met pvc-buizen maakten we dan een opstelling waaraan we de betonnen blokjes konden vastmaken met behulp van tie-wraps. Die opstelling lieten we vervolgens door ervaren duikers in de zee plaatsen. Om de voortgang te monitoren, doken wij een maand later naar de blokken om te zien hoe de blokken zich ontwikkelden. Helaas keerden wij terug naar Nederland voordat de uiteindelijke conclusie getrokken kon worden, maar Reefy kan later met de resultaten hun product verder ontwikkelen. Een leuke bijkomstigheid was dat wij voor het onderzoek zelf ook moesten duiken en daarom hebben we met zijn allen een duikcursus gevolgd in Mexico. Het was zeker indrukwekkend om zelf het verschil tussen gezond en dood koraal te observeren en het motiveerde ons dan ook om het project zo goed mogelijk op de rit te zetten.

Kun je wat meer vertellen over het veldwerkproject?

Ons project bestond uit drie delen. 

  1. Om te beginnen moesten we interviews afnemen met eigenaren of managers van grote vakantieresorts. Zij waren belangrijk omdat zij de financiële middelen hebben om de breakwaters aan te schaffen die nodig zijn voor het beschermen van de kust en het koraal. Tijdens de interviews ontdekten we wat de wensen en eisen waren van resorts, hoeveel ze ervoor wilden betalen en hoe breakwaters hen het best konden helpen. Dit bijvoorbeeld door het verbreden van hun strand. Met al deze informatie stelden we een businessplan op voor de toekomst van het bedrijf Reefy.
  2. Het tweede onderdeel van het project was beeldmateriaal maken van de objecten die nu al gebruikt worden door sommige resorts om kusterosie tegen te gaan of koraalleven te bevorderen. Al snorkelend met een onderwatercamera maakten we hier video’s en foto’s van. Na afloop analyseerden we dan de beelden om te zien waar er ruimte voor verbetering was.
  3. Het derde onderdeel bestond uit het uitvoeren van een experiment met verschillende blokjes beton. Hierbij testten we op welk soort beton het meeste koraal kon groeien door een experiment in zee te plaatsen en gedurende onze reis te monitoren welk soort materiaal het beste was voor koraalgroei.

Wat heb je gedaan in dit onderzoek?

Voordat we naar Mexico gingen, heb ik de eerste twee maanden in Nederland het project voorbereid. Dat bestond uit heel veel plannen, overleggen, mailen en bellen met verschillende mensen. We hadden bedrijven nodig die ons de nodige materialen voor ons experiment konden bieden en ook experts die ons van informatie konden voorzien. Omdat mijn studie weinig te maken heeft met biologie en onderwaterleven, heb ik in de eerste maanden veel geleerd, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van koraal.

Aangekomen in Mexico ontmoetten we de mensen die we vanuit Nederland al gesproken hadden. Toen was het meteen tijd om onze plannen uit te voeren, of beter gezegd: te ontdekken wat we in onze plannen moesten aanpassen. We kwamen er namelijk achter dat sommige winkels niet konden leveren wat we verwacht hadden en een heleboel spullen waren duurder dan we begroot hadden. 

Een groot deel van het project vond plaats bij een onderzoeklocatie van de lokale universiteit. Daar hebben we ons experiment opgezet en moesten we testen of onze betonnen blokken niet giftig waren. Gelukkig bleek uit vele testen dat ze veilig genoeg waren om in een onderzoeksgebied in de zee te plaatsen. Zodra het experiment in de zee geplaatst was, was het wachten en tussentijds bijhouden hoe de betonnen blokken zich ontwikkelden door te duiken naar de plek.

Voor een ander deel van het project, moesten we in kaart brengen op welke plekken al eerder objecten in de zee geplaatst waren om de golven te breken. Van die objecten wilden we namelijk onderwaterfoto’s maken om te kijken hoe ze verbeterd konden worden. Dat was een leuke uitdaging waarbij ik met Google Earth grote delen van de kust afzocht op zoek naar donkere lijnen in de zee, dat zijn vaak door de mens gecreëerde objecten. Met al die punten maakte ik een route langs de kust. De volgende dag stapten we in een vissersboot met snorkelspullen en vroegen we de kapitein om ons naar de gevonden plekken te brengen. Daar konden we dan per plek een aantal minuten snorkelen en goede video’s maken.

Wat was jouw rol binnen het veldwerkproject?

In het team van vijf studenten is iedereen verantwoordelijk voor een bepaald deel van het onderzoek. Ik was verantwoordelijk voor het analyseren van de al bestaande objecten in het water om te kijken hoe die verbeterd konden worden. Maar, omdat bijna alles om meerdere handen of hersenen vroegen, deden we ongeveer alles samen.

Welke onderdelen vanuit je opleiding kon je toepassen?

Mijn bachelor Technische Bestuurskunde kwam goed van pas in dit onderzoeksproject, onder meer omdat we met veel verschillende partijen te maken kregen. We moesten bij veel gesprekken en plannen rekening houden met de belangen van de verschillende resorts en bedrijven. Gedurende dit proces bemerkte ik dat veel van de communicatieve vaardigheden en samenwerkingservaring van Technische Bestuurskunde goed van pas kwamen. We moesten ook rekening houden met de regelgeving die er was, zoals: aan welke eisen moet je voldoen voordat je grote betonnen objecten in het water mag plaatsen? Tot hoe dicht op het wateroppervlak mag je bouwen en hoe check je dat je geen broedplaatsen van zeeschildpadden verstoort? Ook deze politiekgevoelige onderwerpen waren mij niet vreemd en hier kon ik dan ook op de juiste manier mee omgaan. 

Wat miste je vanuit je opleiding?

Tijdens dit project deed ik ook veel dingen met onderwerpen die ik niet in de bachelor heb gehad. Zo leerde ik hoe koraal groeit, hoe je een experiment in de zee opzet en natuurlijk een heleboel praktische dingen die je in de collegezalen snel over het hoofd ziet, totdat je iets in de praktijk toepast. 

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd?

Zoals verwacht, was het aan het begin erg wennen om in een ander land, een ander klimaat en andere cultuur te werken. In Mexico hebben ze een ander eet- en werkritme waardoor er de eerste weken soms tot 22:00 uur doorgewerkt werd met mensen van het betonbedrijf. Ook kwamen Mexicanen graag bij ons thuis langs in plaats van een afspraak op kantoor. Hier moesten we met het hele team aan wennen in het begin. Het belangrijkste echter wat ik geleerd heb is het vaak en snel aanpassen van plannen. Ik ben een georganiseerd persoon en voer graag dingen uit precies zoals ik het gepland heb, maar dat was hier niet mogelijk. Gelukkig bleek ik flexibeler te zijn dan ik verwacht had en lukte het meestal snel om creatieve oplossingen te bedenken.  

Wat was de grootste uitdaging?

Eén van de grootste uitdagingen was het bereiken van de juiste mensen zonder dat we Spaans spraken. Voor ons onderzoek wilden we veel resorts spreken, maar zodra zij iemand ontmoetten die geen Spaans sprak, hielden de meesten het contact af. We hebben daarom in de eerste weken veel hulp gekregen van een Mexicaanse begeleider die op veel momenten als tolk fungeerde. 

Een andere grote uitdaging was het inschatten en bij elkaar krijgen van genoeg geld om het project uit te voeren. We kregen een deel van het budget van Reefy, maar het grootste deel moesten we zelf bij elkaar zien te krijgen. We hebben geld gekregen via Students4Sustainability, maar nadat we aankwamen in Mexico bleek ook dat niet genoeg te zijn. Daarom zijn we toen een crowdfunding gestart, in de hoop het project in zijn geheel uit te kunnen voeren. We hebben ons financiële doel behaald en het project voor onszelf in ieder geval kunnen voltooien. Het was erg fijn om hier met zijn vijven te zijn en niet alleen voor een tegenslag te staan. Zo hebben we meestal met plezier nieuwe oplossingen voor de veelvoorkomende uitdagingen kunnen vinden. 

Waar heb je het meest van genoten?

Tijdens dit project heb ik het meest van het snorkelen en duiken tussen het koraal genoten. Bij één van de snorkeltrips zag je goed het verschil tussen gezond koraal en koraal dat langzaam verbleekt en afsterft. Ook al genoot ik heel erg van hoe mooi het hier was, tegelijkertijd zag ik nu ook van dichtbij hoe slecht het met sommige plekken in de zee ging. Dat gaf mij toch extra veel motivatie om me voor dit project in te zetten. 

Hoe gaat het project/onderzoek nu verder?

Eind januari kwamen we weer terug in Nederland en rondden we onze onderzoeken af. Daarna ging Reefy verder met onze resultaten. Met ons onderzoek kunnen zij de prototypes van hun breakwaters verbeteren en in de toekomst de kust en het koraal beschermen; in Mexico en hopelijk ook op andere plekken in de wereld.