Ontwikkelingen op de campus

De 52ste breedtegraad zichtbaar gemaakt

Wie lang genoeg naar het noorden reist, passeert vroeg of laat de poolcirkel. Soms geeft een bord dat aan, maar meestal ben je je er niet van bewust dat je deze lijn overgaat. Andere bekende geodetische lijnen zijn de evenaar en de keerkringen. Maar er loopt er ook eentje dwars over de TU Delft campus: de 52ste breedtegraad.

Het leuke van de breedtegraad, vindt professor Hanssen, is dat er een tijdseffect in zit. Het Euraziatische continent beweegt namelijk richting het noordoosten. “Je ziet de lijn dus ‘zakken’. De lijn lag in het verleden ergens anders en daarmee kun je de factor ‘tijd’ op de campus zichtbaar maken. Uit berekeningen blijkt dat het continent 16 millimeter per jaar naar het noorden schuift.” Hanssens plan voor het zichtbaar maken van de breedtegraad bleef een tijd liggen, maar nu, zeven jaar ofwel 11,2 centimeter later, loopt er dan toch een lijn over de campus. Hij is te vinden tussen het glazen kopgebouw van de faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen en faculteit 3mE.

De blauwe lijn heeft in de kern een witte strook met daarin een zwarte streep van zestien millimeter breed. Die streep markeert de plek waar de 52ste breedtegraad lag op 1 januari 2018. Voor wie het gaat nameten: nu ligt hij dus al niet meer op die plek. “De breedte van de zwarte lijn is de verschuiving per jaar”, verduidelijkt Hanssen.

Tijdseffect
Om het tijdseffect te laten zien, zijn er zes grijze lijnen parallel aan de blauwe aangebracht die belangrijke ‘Delftse gebeurtenissen’ markeren. De eerste lijn ligt 2,79 meter noordelijker en markeert de oprichting van de TU in 1842.

Lees verder: Delta. Foto's en tekst door Connie van Uffelen.

TU Delft - 52° North: a blue line crossing the TU Delft campus

Campusvisie

De TU Delft behoort tot de wereldtop van universiteiten. We staan bekend om baanbrekend onderzoek, excellent onderwijs en innovatieve samenwerking met externe partners. Hiervoor zijn faciliteiten en gebouwen nodig die dit ondersteunen. We investeren gericht in kwaliteit van ruimten voor nieuwe vormen van onderwijs en onderzoek. Daarnaast stoten we (delen van) gebouwen af en verkleinen we de totaal benodigde vierkante meters. Zo besparen we kosten en is er meer geld voor onderwijs en onderzoek. De campus van de TU Delft wordt een groene parkomgeving waar je prettig kunt studeren, werken en ontspannen.

Holland Protonen Therapie Centrum

HollandPTC is de zelfstandige kliniek en het research centrum waarbinnen de TU Delft, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum samenwerken aan uitmuntende zorg en grensverleggend onderzoek. HollandPTC gaat vanaf najaar 2017 patiënten behandelen met complexe oncologie. Het centrum heeft de ambitie om op het terrein van protonentherapie één van de leidende instituten in de wereld te zijn.

665 nieuwe studentenwoningen op de campus

De TU Delft wordt uitgebreid met 665 studentenwoningen en diverse voorzieningen. De woningen komen op de plek van het huidige complex van Deltares, dat voor het grootste deel behouden blijft. IMd ontwerpt de constructie van het gecombineerde hergebruik- en nieuwbouwproject.

Het Deltares-complex op de TU-campus komt beschikbaar omdat het instituut naar een nieuwe locatie verhuist. In totaal 161 niet-zelfstandige units en short-stay units krijgen een plek in de bestaande gebouwen. Smit's Bouwbedrijf realiseert de nieuwbouw met een circa 70 meter hoge nieuwbouwtoren. De toren biedt plaats aan 504 studentenappartementen.

De constructie daarvan is zó ontworpen dat het met diverse bouwsystemen gerealiseerd kan worden én dat de appartementen eenvoudig kunnen worden samengevoegd tot grotere, reguliere woningen. Dit verhoogt de waarde en mogelijkheden van het vastgoed aanzienlijk. In de plint van de nieuwbouw komen diverse voorzieningen, zoals een campuswinkel, een klein warenhuis, een koffiecorner, een studentencafé en een medische praktijk.