High School Students (Scholieren)

Informatie studie Civiele Techniek - Waterbouwkunde

Water is de bron van het leven en is niet weg te denken uit ons dagelijks bestaan. Huishoudelijke en industriĆ«le toepassingen van water zijn er teveel om op te noemen. Veel mensen recreĆ«ren graag aan of op het water, maar water is ook een grondstof voor de bouw en waterwegen vormen een essentiĆ«le schakel in het transport van goederen. 

Naast al deze nuttige toepassingen, kan er van water echter ook een dreiging uitgaan. Dat geldt zeker in Nederland, dat voor een groot gedeelte onder de zeespiegel ligt. 
In het plaatje hier rechts is aangegeven welk gedeelte van Nederland onder water zou komen te liggen, indien het land niet beschermd zou zijn door dijken en zeeweringen. Het fel-blauw ingekleurde westelijke gedeelte van Nederland zou onder water komen te liggen en de kustlijn zou zich verplaatsen tot aan Amersfoort. 

Wij zijn in Nederland voortdurend bezig om het nut van water voor iedereen beschikbaar te maken en tegelijkertijd eventuele dreigingen optimaal uit te sluiten. Dat is een vak dat bij de opleiding Civiele Techniek, afstudeerrichting Waterbouwkunde kan worden geleerd. De docenten en medewerkers van de opleiding zijn meestal ook betrokken bij diepgaand technisch-wetenschappelijk onderzoek, zodat je in het onderwijs van de laatste ontwikkelingen op de hoogte wordt gesteld.  

De Nederlandse kennis en ervaring op het vakgebied van de waterbouwkunde staat wereldwijd zeer goed bekend en wordt gevoed door een intensieve samenwerking tussen universiteit, technologische instituten, adviesbureaus en aannemers. Daarom komen vaak internationale studenten en onderzoekers naar Nederland om hier kennis op te doen en kom je Nederlandse waterbouwers over de hele wereld tegen in uiteenlopende projecten.

De meeste afgestudeerde civiel ingenieurs vinden nog steeds snel een baan. Voor de meeste afstudeerrichtingen is de vraag naar civiel ingenieurs groter dan het aanbod. En hoewel de werkgelegenheid momenteel onder druk staat, lijkt het erop dat die vraag groot genoeg blijft. Dat is niet zo gek als je bedenkt hoeveel er (nog steeds) gebouwd wordt in Nederland (en daarbuiten)! 

Hieronder staan wat verwijzingen naar artikelen over voormalige afstudeerders bij Waterbouwkunde, om je een indruk te geven van hun ervaringen.