News

125 resultaten

20 april 2022

Drijvende windturbines veranderen alles

Drijvende windturbines veranderen alles

Om in 2050 een klimaatneutraal land te worden, moet het aandeel opgewekte duurzame energie op zee fors omhoog. Daarin spelen drijvende windturbines, zonnepanelen en getijdencentrales een cruciale rol.

19 april 2022

TU Delft intensiveert onderzoek drijvende windturbines

TU Delft intensiveert onderzoek drijvende windturbines

Als het aan de Europese Commissie ligt, is alle gebruikte energie in 2050 afkomstig uit duurzame bronnen. Maar om dit doel te kunnen halen, moet er – op grote schaal – gebruik worden gemaakt van drijvende windturbines, stelt Axelle Viré, windexpert aan de TU Delft. ‘Hoewel de techniek momenteel nog in de kinderschoenen staat, is de potentie enorm,’ legt Viré uit. ‘En om die potentie te verzilveren, lanceert de TU Delft het Floating Renewables Lab: een labfaciliteit die alle elementen uit de drijvende windturbineketen en andere offshore hernieuwbare energiebronnen, met behulp van numerieke modellen en AI, aan elkaar knoopt.’

05 april 2022

Marcel Stive delivers his last Doctor of Philosophy

Marcel Stive delivers his last Doctor of Philosophy

On March 31th, Dr. Thu-Ha Nguyen successfully defended her thesis on wave-overtopping processes for very mild sloping and shallow foreshores, supervised by Marcel Stive and Bas Hofland. For Marcel, this was a special occasion, as Thu-Ha was his last PhD in his role of promotor here at TU Delft. Starting back in 2003 with a tall Dutchman who obtained his degree with a thesis on Argus video imaging, Marcel has acted as the promotor of no fewer than 51 PhD candidates, 46 at TU Delft and 5 at other academic institutes.

02 februari 2022

Campus TU Delft in 2030 CO2-neutraal

Campus TU Delft in 2030 CO2-neutraal

In 2030 wil TU Delft volledig duurzaam opereren. Alle activiteiten op en vanaf de campus zijn dan CO2-neutraal, circulair, klimaatadaptief en dragen bij aan de kwaliteit van leven voor haar gebruikers en voor de natuur. Samen met alle medewerkers, studenten en partners van de universiteit maakt duurzaamheidscoördinator Andy van den Dobbelsteen zich sterk om deze ambitie te realiseren. Op een nieuwe website kan iedereen de vorderingen volgen.

02 februari 2022

Knotwilg kan waterveiligheid vergroten

Met ruimteschilden en wittere wolken willen wetenschappers het klimaat redden, 'maar verduurzamen moeten we blijven doen'.

01 februari 2022

De beschikbaarheid van zoetwater in kustgebieden vergroten

De beschikbaarheid van zoetwater in kustgebieden vergroten

Zoet water in het Nederlandse kustgebied is schaars. Door klimaatverandering en verzilting staat de beschikbaarheid van zoet water nog verder onder druk. Dit is een probleem voor de land– en tuinbouw in kustgebieden, vooral in droge zomers. In het project AGRICOAST, geleid door Boris van Breukelen van de TU Delft, wil een consortium van kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties de zoetwaterbeschikbaarheid in het Nederlandse kustgebied vergroten. Het project heeft hiervoor van NWO een beurs van 1.5 miljoen euro toegekend gekregen waarmee 5 promovendi worden aangesteld.

01 februari 2022

Hybrid offshore renewable energy parks

Hybrid offshore renewable energy parks

TU Delft participates in an important large-scale European renewable energy project that will pave the way for bankable hybrid offshore renewable energy parks across Europe by 2025. The project will demonstrate the combination of offshore wind with wave and solar energy. Delft researchers George Lavidas, Andrei Metrikine and Sukanta Basu focus on how the different renewable resources can interact so that there will be less variability in the electricity that will reach people’s homes. EU-SCORES is a 45 million € Horizon 2020 project under the lead of the Dutch Marine Energy Centre.

21 januari 2022

Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort verlengen ondersteuning havenhoogleraar TU Delft

Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort verlengen ondersteuning havenhoogleraar TU Delft

Het Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort hebben de overeenkomst met de TU Delft voor de financiële ondersteuning van de hoogleraar Havens & Scheepvaartwegen met vijf jaar verlengd. Ze stellen hiervoor in totaal 1 miljoen euro ter beschikking.

18 december 2021

Design Texas storm surge barrier enters final stage

Design Texas storm surge barrier enters final stage

The design of a 3 km storm surge barrier to protect Texas Galveston Bay and Houston harbour from future hurricanes, is in a final stage and almost ready for financial approval. Professor Bas Jonkman, Hydraulic Engineer at Delft University of Technology, recently spoke at a meeting by the Gulf Coast Protection District (GCPD) about the design and the comparison with existing Dutch storm surge barriers.

02 december 2021

Claire Chassagne and Alex Kirichek winner of NWO team science award 2021

Claire Chassagne and Alex Kirichek winner of NWO team science award 2021

This week it was announced that the MUDNET team, of which Claire Chassagne and Alex Kirichek are members, won the NWO Team Science award 2021.

/* */