Archive

166 resultaten

22 januari 2024

Studenten maken Rotterdam overstromingsbestendig tijdens hackathon

Studenten maken Rotterdam overstromingsbestendig tijdens hackathon

De 182e Dies Natalis van de TU Delft stond in het teken van het thema "Redesigning Deltas", om te benadrukken dat we onze aanpak moeten herzien om delta's over de hele wereld in de toekomst veilig en leefbaar te houden. In aanloop daarnaartoe vond de er een hackathon plaats, waarbij studenten van uiteenlopende disciplines werden uitgedaagd hun handen ineen te slaan.

11 september 2023

Successful participation of HE department at the ESREL conference 2023.

Successful participation of HE department at the ESREL conference 2023.

The HE department had a successful participation at the European Safety and Reliability Association conference ESREL 2023. Leslie Mooyart, Gina Torres, Miguel Mendoza, Guus Rongen, Rieke Santjer, and myself (on behalf of Patricia Mares) presented papers at the conference.

19 juni 2023

Golven dempen met 50.000 rubberen grassprieten

Golven dempen met 50.000 rubberen grassprieten

Dimitris Dermentzoglou, promovendus Coastal Engineering, werkt aan kustbescherming met kwelders, een veelbelovende natuurlijke oplossing. In het Waterlab van de TU Delft bootst hij de vegetatie van kwelders na. Kwelders kunnen een duurzamer alternatief zijn dan het traditioneel ophogen van dijken.

25 mei 2023

Extreem droge zomer ideaal voor onderzoek naar verziltende rivieren

Extreem droge zomer ideaal voor onderzoek naar verziltende rivieren

Rivieren verzilten en dat is slecht nieuws voor onze drinkwatervoorraad. Om oplossingen te vinden, moeten onderzoekers eerst begrijpen hoe ver zoutwater onder verschillende omstandigheden rivieren binnendringt. Hoe deze zoet en zout waterstromingen er onder water uitzien, fascineert PhD hydraulic engineering Tess Wegman.

06 april 2023

De kust verandert niet alleen door wind en golven, maar ook door mensen

De kust verandert niet alleen door wind en golven, maar ook door mensen

Onze kust beschermt ons voor het water, het is noodzakelijk om het zand vast te houden en de dynamische processen te begrijpen. Natuurlijke invloeden zoals wind en golven veranderen de kustlijn voortdurend. Een ander belangrijk proces dat de kustlijn beïnvloedt, wordt vaak over het hoofd gezien: menselijk handelen. Om dit te onderzoeken ontvangt Roderik Lindenbergh van de TU Delft een subsidie vanuit het Open Technologieprogramma van het NWO voor het project AdaptCoast.

13 maart 2023

Nederlandse bruggen zijn sterker dan gedacht

Nederlandse bruggen zijn sterker dan gedacht

De meeste betonnen bruggen op onze snelwegen staan er al meer dan zestig jaar. Ze dragen onvermoeid zwaarbeladen vrachtwagens. Hoe lang kunnen we op deze bruggen vertrouwen? Yuguang Yang en zijn collega’s maakten precieze replica’s van bestaande brugliggers. Vorige week, in het Stevin lab van de TU Delft, voerden ze de druk op en belastten de liggerst tot bezwijken: hoeveel vrachtwagens kan de brug uiteindelijk dragen? De eerste indrukken lijken gunstig; het lijkt erop dat de bruggen sterker zijn dan aanvankelijk gedacht werd. Een aantal bruggen kunnen waarschijnlijk nog een tijd mee voor ze versterkt of vervangen moeten worden.

24 februari 2023

16 miljoen om de Nederlandse delta leefbaar te houden – ook als deze verandert

16 miljoen om de Nederlandse delta leefbaar te houden – ook als deze verandert

Delta’s en kustvlaktes zijn aantrekkelijke plaatsen om te wonen: vruchtbaar, vlak en bereikbaar vanuit zee. Deze gebieden zijn echter ook kwetsbaar voor klimaatverandering en zeespiegelstijging. Om beter te kunnen voorspellen hoe delta’s zich ontwikkelen is grondige kennis nodig van biogeomorfologie – hoe organismen, stromingen, golven en water- en zandafvoer samen het deltalandschap vormen. Vandaag werd bekend gemaakt dat Δ-ENIGMA, een project dat zich richt op deze vorming van het deltalandschap, een van de projecten is dat gefinancierd gaat worden vanuit de NWO Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (GWI) call.

28 november 2022

Zeespiegelstijging: Tijd voor een duidelijke strategie

Zeespiegelstijging: Tijd voor een duidelijke strategie

Tijd voor een duidelijke strategie om Nederland voor te bereiden op zeespiegelstijding. In een open brief aan de Deltacommissaris pleiten Bas Jonkman, hoogleraar waterbouwkunde en Han Meyer, emeritus hoogleraar stedenbouwkunde aan de TU Delft voor een duidelijke strategie om Nederland voor te bereiden op klimaatverandering en zeespiegelstijging. De afgelopen jaren is er volgens hen wel veel gedroomd, maar nog weinig gebeurd. "Het is tijd om van dromen naar daden over te gaan. Willen we in de loop van de eeuw grootschalige maatregelen kunnen treffen, dan moet in 2026 de hoofdrichting glashelder zijn", schrijven ze in hun brief aan Deltacommissaris Peter Glas.

21 november 2022

Refreeze the Arctic Foundation ondersteunt klimaatonderzoek TU Delft

Refreeze the Arctic Foundation ondersteunt klimaatonderzoek TU Delft

Op 21 november 2022 heeft het Universiteitsfonds Delft een meerjarige schenkingsovereenkomst gesloten met Stichting Refreeze the Arctic Foundation. Hierdoor is het mogelijk om innovatieve methodes aan de TU Delft te ontwikkelen om wolken aan te passen en zo opwarming van de aarde tegen te gaan.

17 november 2022

Roderik Lindenbergh & Mieke Kuschnerus laser scan data set of Kijkduin

Roderik Lindenbergh & Mieke Kuschnerus laser scan data set of Kijkduin

Nature Portfolio’s Scientific Data Journal published an article written by Sander Vos, Katharina Anders, Mieke Kuschnerus, Roderik Lindenbergh, Bernhard Höfle, Stefan Aarninkhof and Sierd de Vries, that describes a 6 month long hourly laser scan survey of the beach-dune system at Kijkduin, The Netherlands. The Netherlands is protected by about 250 kilometers of natural beach-dune systems and understanding the natural variability and resilience is of key importance to protect the Netherlands with the future climate change and sea level rise. The dataset provides information about storm responses and shoreward sand transport which is important for the resilience determination.