Building Dikes (Dijkenbouw)

Een groot deel van Nederland moet door dijken beschermd worden tegen overstromen. Het ontwerpen van deze dijken is een belangrijk deel van het werkveld van de waterbouwkundige ingenieurs. Door de sectie Waterbouw is in samenwerking met Podium een CD ontwikkeld voor gebruik op middelbare scholen bij de vakken Aardrijkskunde, Natuurkunde en/of Economie. Deze CD is te bestellen via www.podiumvooronderwijs.nl voor € 11.90.  


Een demonstratieversie van dit programma kunt u hier openen. U kunt het ook downloaden door de link op te slaan met de rechtermuisknop (swf-bestand, offline te openen met de meeste internetbrowsers). Dit programma bevat wel alle functionaliteiten, maar niet de ondersteunende filmpjes en achtergrondinformatie.

In het programma kan een optimale dijk ontworpen worden. Leerlingen kunnen aan de hand van zelf te vergaren randvoorwaarden precies uitrekenen hoe hoog en hoe breed een dijk moet worden.

Erratum: In het programma wordt gesproken over de Wet op de Waterkering, deze wet heet inmiddels de Waterwet.

Voor verdere informatie: ir. H.J. Verhagen