Prof.dr.ir. D. (Doris) van Halem

Prof.dr.ir. D. (Doris) van Halem

Profiel

Biografie

Doris van Halem is hoogleraar Drinkwaterkwaliteit & Zuivering aan de Technische Universiteit Delft. Haar onderzoek richt zich op het begrijpen van het gedrag van verontreinigingen in natuurlijke wateren voor de ontwikkeling van innovatieve en duurzame waterbehandelingstechnologieën. Als programmaleider van het TU Delft-programma Delft Global Initiative | Water for Impact is zij verantwoordelijk voor het stimuleren van wateronderzoek in en met de Global South.  
Dr. van Halem is cum laude afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft in Civiele Techniek en Geowetenschappen, waarvoor zij de Gijs Oskam-prijs ontving. In 2011 voltooide zij haar promotieonderzoek (cum laude) naar de verwijdering van ijzer en arseen in de ondergrond voor de drinkwatervoorziening in Bangladesh onder begeleiding van prof. J.C. van Dijk (TU Delft) en prof.dr. G.L. Amy (Unesco-IHE). Dit onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met UNICEF Bangladesh en DPHE (GoB), en bekroond met de Steven Hoogendijk-prijs voor het beste experimentele proefschrift van “Het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte”. In 2015 ontving ze de UNESCO-L'Oréal For Women in Science award, gevolgd door een research fellowship bij KNAW NIAS. Dr. van Halem werkte als gastonderzoeker bij de Sandec-groep van EAWAG (Zürich) en was visiting fellow aan de Universidad de las Américas Puebla (Mexico). Sinds 2020 is dr. van Halem NWO VIDI-laureaat, een talentenbeurs voor wetenschappers. In 2022 werd ze benoemd tot hoogleraar.  
De wetenschappelijke onderzoeksinteresses van Dr. van Halem zijn voornamelijk gerelateerd aan het verwijderen van verontreinigingen van gezondheidsrisico voor veilige drinkwatervoorziening. Hierbij is ze in het bijzonder geïntrigeerd hoe biologische, chemische en fysische mechanismen inter-acteren. In de loop der jaren heeft ze gewerkt aan verschillende technologieën, waaronder biologische zandfilters, keramische membranen, duin-/oeverfiltratie, polymere nanofiltratie en elektrochemische waterbehandeling.  
Dr. van Halem doceert het BSc-vak Introduction to Water Treatment (CTB3365) en is verantwoordelijk voor de nieuwe MSc Environmental Engineering-module Water Treatment Technologies (ENVM1600). Sinds 2013 levert Dr. van Halem een bijdrage aan de ontwikkeling van de Massive Open Online Course (MOOC) over drinkwaterzuivering (Edx.org) om kennis over waterbehandeling wereldwijd vrij beschikbaar te maken.
Dr. van Halem is ook actief als spreker op populaire evenementen, zoals haar lezing “Hoe maak je drinkwater uit slootwater?” voor de Universiteit van Nederland.

Lees meer

Publications

Media

Meer media

Prizes

Meer prijzen

Nevenwerkzaamheden