Werken bij onze faculteit

De faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen (CiTG) streeft ernaar een significante bijdrage te leveren aan het oplossen van actuele maatschappelijke uitdagingen, zoals verstedelijking, klimaatverandering, adaptatie en mitigatie, transitie naar hernieuwbare energiebronnen, verbetering van gezondheid en welzijn en gelijkheid en inclusiviteit. Om er maar een paar te noemen, stuk voor stuk spannende en uitdagende thema's die je een boeiende carrière garanderen.


Onze onderzoekers werken elke dag aan slimme oplossingen voor wereldwijde uitdagingen, om de wereld te veranderen en impact te maken. Dit zijn onze helden. Ontdek hun verhalen.


Diversity & Inclusion

De TU Delft zet zich in om een ​​universiteit te worden die de hoogste normen van onderwijs en onderzoek nastreeft op basis van waarden van diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie. Een universiteit die mensen samenbrengt en gelijke kansen biedt in een rijke en diverse werkomgeving. Het respecteren en omarmen van individuele verschillen staat centraal voor medewerkers om te floreren, zich thuis te voelen, zich veilig te voelen en hun volledige potentieel te bereiken.

Vacatures bij CiTG