Lesmateriaal

Nieuwe Scheikunde: het geheim van mossellijm

In de nieuwsgierigheidfase worden de leerlingen geprikkeld door een dvd waarop onderzoekers van de TU Delft vertellen over de research en toepassingen van mossellijm. Waarom is mossellijm zo bijzonder? Aan de hand van de analyse van meetresultaten van de uv-spectra van de onderzoekers wordt de reactiekinetiek diepgaand behandeld.

Wiskunde D: optimaliseren in netwerken

Voor het domein wetenschap van het profielkeuzevak wiskunde D op het vwo is lesmateriaal en een docentenhandleiding gemaakt door een 'kerngroep' van vwo-docenten, aangevuld met universitaire medewerkers. Het onderwerp: Optimaliseren in netwerken.

TU Delft gastlessen ‚Äď cases voor vwo en havo

Via TU Delft gastlessen maken leerlingen kennis met technologie, onderzoeken en ontwerpen. Een gastles duurt een blokuur. De meeste lessen zijn geschikt voor bovenbouw leerlingen (vanaf 3 vwo). Ze sluiten nauw aan bij de reguliere lesstof en de belevingswereld van leerlingen. 'Hoe kan ik door handig met wiskunde te spelen, het ideale kitesurfboard ontwikkelen en kampioen worden?' Studenten van de TU Delft begeleiden de gastles. De lessen zijn zo ontwikkeld dat vwo-docenten deze ook zelf kunnen geven en hun leerlingen laten ontdekken hoe een b√®tavak in de ingenieurspraktijk wordt toegepast.

De Delftse Leerlijn voor Scheikunde

De Delftse Leerlijn bestaat uit 6 modules waarbij leerlingen aan de hand van maatschappelijke, chemische en technologische vraagstukken concepten leren. Er wordt ingestoken op nieuwe materialen, duurzaamheid, innovatieve technologie en de chemische industrie. Het ontwerpen van de Delftse Leerlijn is een samenwerkingsverband tussen de TU Delft en de VNCI (Vereniging voor de Nederlandse Chemische Industrie). 

Lesmateriaal in het Bètasteunpunt Zuid-Holland

Kijk bij het B√®tasteunpunt Zuid-Holland welk lesmateriaal er al ontwikkeld is. Wilt u zich aansluiten bij een PLG om zelf nieuwe lesmodules te ontwikkelen? Op de site van het B√®tasteunpunt Zuid-Holland ziet u welke PLG's er in uw vakgebied zullen starten.