Delft Energy Initiative

Het Delft Energy Initiative is de toegangspoort tot energie-onderzoek, -onderwijs en -innovatie aan de TU Delft. Dit initiatief dient als katalysator voor samenwerking en discussie tussen wetenschappers en studenten en tussen de TU Delft en het bedrijfsleven, overheden en politici. Het Delft Energy Initiative wil op deze manier bijdragen aan energie-innovatie en ervoor zorgen dat duurzame energievoorziening prioriteit blijft voor de samenleving.

Het initiatief is opgedeeld in de 4 energie instituten: Wind Energy; Urban Energy, PowerWeb en e-Refinery. Uiteraard raken de pijlers elkaar en wordt er nauw contact met elkaar onderhouden. Thema's als Sociale Innovatie en Governance doorkruisen elk thema.

De 4 energie instituten