Summer School

De TU Delft organiseert jaarlijks summerschools met specifieke thema’s op het gebied van Infrastructuur en Milieu. Deze zijn bedoeld voor medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in brede zin. Het thema van 2015 was: ‘Nederland best beschermde Delta’ met verschillende sprekers, praktijkcases, een game en een excursie naar het IJsselmeergebied om een aantal interessante ‘adaptieve aanpakken’ met eigen ogen te zien. Door medewerkers van diverse beleids- en uitvoeringsvelden met elkaar in contact te laten komen, te laten samenwerken en van elkaar te leren, wordt kennis verdiept en verbreed.

In de editie van 2016 is het thema ‘Duurzame Mobiliteit’. Je kunt het verslag hier vinden.

In de editie van 2018 was het thema "Naar een klimaatbestendig Nederland | spel & spelers". Je kunt het verslag hier vinden.

/* */