Trésor

Het Trésor bevat historische boeken, tijdschriften, kaarten, foto’s en prenten van vóór 1900. Materiaal uit het Trésor is te kostbaar en te kwetsbaar om uit te lenen. Inzien en kopiëren kan ter plekke in aanwezigheid van de beheerder.

In sommige gevallen is het materiaal te kwetsbaar om te kopiëren. Maak dan opnames met een digitale camera.

Openingstijden normaal: Vrijdag van 9:30 tot 16:00, alleen op afspraak

Maak een afspraak. Stuur een email naar library@tudelft.nl, onze klantenservice, en vermeld daarbij:

  • het gewenste tijdstip waarop je wilt komen
  • het plaatsnummer van het document dat je wilt inzien
  • bij tijdschriften: de jaargang of het jaartal

Plaatsnummers
De plaatsnummers van de documenten zijn terug te vinden in de catalogus van de bibliotheek. Plaatsnummers van documenten uit het Trésor zijn te herkennen aan het voorvoegsel TR. Bijvoorbeeld:

  • TR 3024359
  • TRT 052 (tijdschrift)
  • TRK 9100 A 01 (kaarten)
  • TRG 9301 A 01 (groot formaat boeken)

Trésor