Biology-driven proton therapy

Terwijl de technologie om kankercellen te bestralen steeds beter wordt, wordt er ook veel onderzoek gedaan naar de fundamentele biologische eigenschappen van kankercellen. Nederland is toonaangevend in moleculairbiologisch en biomedisch onderzoek naar kanker. Wetenschappers betrokken bij HollandPTC willen de nieuwste biologische inzichten snel kunnen vertalen naar verbeteringen in de stralingstherapie. Dit onderzoek draait met name om hoe kankercellen en gezonde cellen reageren op bestraling met protonen.

Vragen die de wetenschappers proberen te beantwoorden, zijn onder andere: Hoe kunnen we de reactie van cellen op bestraling meten, niet alleen in laboratoriumexperimenten maar ook in het menselijk lichaam? Welke ondersteunende (‘adjuvante’) therapieën kunnen de bestraling nog effectiever maken? Kunnen we de stralingsbehandeling beter afstemmen op biologische verschillen tussen individuele patiënten?

Het uiteindelijke doel is om iedere patiënt de meest effectieve therapie te kunnen bieden.

Technologieën waaraan gewerkt wordt, zijn onder andere:

Geavanceerde technologieën voor translationeel onderzoek, zoals moleculaire beeldvormingstechnieken en biomarkers om de werking van protonentherapie op celniveau te kunnen onderzoeken.
Nieuwe technologieën voor de klinische implementatie van protonentherapie en adjuvante therapieën, zoals ‘sensitizers’ die specifiek kankercellen gevoeliger maken voor de protonenstraling, en technieken om het effect van de bestraling te meten.
Geavanceerde technieken om fundamenteel radiobiologisch onderzoek te doen naar de interactie tussen protonen en levende materie (DNA); bijvoorbeeld kankercellen in miniatuurlaboratoria op chipformaat, microbundels van protonen en nanodosimetrie
Nieuwe klinische technologie om het fenotype van de tumor te kunnen bepalen
Methodes om het behandelplan te optimaliseren op basis van de biologische kenmerken van de patiënt en de tumor. Te denken valt aan oplossingen voor het efficiënt verzamelen opslaan en analyseren van hoogwaardige klinische gegevens en...
...aan Artificial Intelligence-tools voor biologie-gestuurde, gepersonaliseerde, snelle en adaptieve protonentherapie op basis van klinische gegevens.