Protons4Vision

Het onderzoeksproject PROTONS4vision van TU Delft, LUMC en Erasmus MC beoogt nieuwe beeldvormingstechnieken te ontwikkelen om het gezichtsvermogen te beschermen van patiënten die protonentherapie ondergaan vanwege een oogtumor.

Oogmelanomen zijn de meest voorkomende primaire oogtumoren. Bij de behandeling van een dergelijke tumor met radiotherapie is het de uitdaging om de straling te beperken tot de tumor en het oog verder niet te beschadigen. Protonentherapie is een vorm van radiotherapie die precies voor dit doel is ontwikkeld: het kan de bestraling sterk begrenzen en op die manier mogelijk het gezichtsvermogen van de patiënt sparen. Om de precieze protonenbundel op de tumor te richten, zijn echter hoogkwalitatieve beeldvormingstechnieken nodig, die de exacte plek en geometrie van de tumor bepalen voorafgaand en tijdens de bestraling.

In het PROTONS4vision project ontwikkelen ingenieurs en medici samen nieuwe hoge-resolutie MRI-technieken waarmee oogtumoren in drie dimensies gelokaliseerd kunnen worden, technieken om de bestraling te plannen met behulp van alleen MRI-beelden, en een nieuw systeem om de bewegingen van het oog te volgen. De MRI en het systeem om oogbewegingen te volgen, kunnen uiteindelijk de huidige techniek vervangen waarbij voorafgaand aan de bestraling kleine metalen clips worden bevestigd op het oppervlak van het oog.

‘PROTONS4vision’ wordt medegefinancierd door Technologiestichting STW, het Top consortium voor Kennis & Innovatie (TKI-HTSM) en industrieel partner Varian Medical Systems.

Zodra het project is voltooid, kunnen succesvolle innovaties meteen geïmplementeerd worden in de speciale oogafdeling van HollandPTC.