High-precision proton therapy

Waarom is protonentherapie anders dan ā€˜conventioneleā€™ radiotherapie? Dit komt door de fysische eigenschappen van protonen, die fundamenteel verschillen met die van de fotonen die normaliter bij radiotherapie gebruikt worden. Hierdoor kan het effect van de bestraling zeer nauwkeurig tot de tumor beperkt worden. Deze grotere precisie van het stralingseffect vereist een soortgelijke nauwkeurigheid in de uitvoering van de bestraling.

Wetenschappers bij HollandPTC proberen de bijzondere eigenschappen van protonen maximaal te benutten door middel van technische innovaties. Rode draad hierbij is het nauwkeurig plannen van de bestraling op basis van informatie over de tumor die verkregen is met bijvoorbeeld MRI- of CT-scans (beeldsturing). Hiermee hopen de onderzoekers het effect van protonen op kankercellen te maximaliseren terwijl schade aan gezonde cellen minimaal blijft.

Vragen die de onderzoekers proberen te beantwoorden, zijn: Hoe kunnen we nog beter rekening houden met bewegingen van de tumor en omliggend weefsel tijdens de bestraling? Hoe kunnen we de stralingsdosis die aan de tumor is afgegeven tijdens de bestraling al meten? Hoe passen we gedurende de behandeling de bestralingsplannen zo efficiƫnt mogelijk aan op veranderingen in de tumor en omliggende weefsel?

Het uiteindelijke doel is om de schade aan gezond weefsel als gevolg van de therapie tot het absolute minimum te beperken.

Het onderzoek richt zich onder andere op de volgende technologieƫn:

Beeldvormingstechnieken om het lichaam en de tumor in kaart te brengen
Bewegingsregistratietechnieken (motion tracking) om de beweging van de tumor en (gevoelige) organen tijdens de bestraling te kunnen volgen
Betere en meer comfortabele technieken om de patiƫnt nauwkeurig te kunnen positioneren tijdens de bestraling
Technieken om de afgeleverde stralingsdosis in situ, dus tijdens de behandeling, te kunnen bepalen
Nieuwe algoritmen om op efficiƫnte wijze het beste behandelplan uit te kunnen rekenen op basis van alle beschikbare informatie
Adaptieve bestralingstechnieken gebaseerd op real-time metingen en aansturing
Betere en efficiƫntere kwaliteitsbewakingssystemen