Civiele Techniek

Civiele Techniek richt zich op het ontwikkelen, ontwerpen, construeren, realiseren en beheren van fysieke infrastructurele voorzieningen, nodig voor de veiligheid, gezondheid, bedrijvigheid en duurzaamheid van onze samenleving. Deze voorzieningen hebben betrekking op onder andere watermanagement, bodembeheer, stadsontwikkeling, bescherming tegen overstroming, drinkwaterwinning, afvalwaterbehandeling, water-, weg- en railtransport en andere utiliteitsfuncties (zoals nutsbedrijven en kantoorfuncties).

De opleiding Civiele Techniek van de TU Delft is de oudste opleiding in Nederland op dit gebied. Binnen de opleiding is de uitwisseling tussen theorie en praktijk en de uitwisseling tussen onderzoek en onderwijs van oudsher zeer belangrijk. Studenten en onderzoekers kunnen daarom beschikken over excellente en uitgebreide laboratorium, ICT- en bibliotheekfaciliteiten.

De Masteropleiding Civiele Techniek leidt ingenieurs op die vraagstukken op creatieve wijze kunnen oplossen, rekening houdend met de complexiteit van de problematiek. Civiel ingenieurs zijn goed geïnformeerd, wetenschappelijk en technologisch vindingrijk. Zij zijn in staat om in complexe en onvoorspelbare milieu’s te werken en professioneel leidinggevende rollen in deze organisaties te vervullen, zowel in Nederland als wereldwijd.

Collegejaar 2021-2022 is het laatste jaar dat het masterprogramma Civiele Techniek in de huidige vorm wordt aangeboden. Als je net je bachelor hebt afgerond raden we je dan ook aan om pas in september 2022 in de nieuwe master in te stromen. Wil je toch nu instromen, neem dan eerst contact op met een van de studieadviseurs. Informatie over het effect dat deze overgang kan hebben op je studie en je vakken vind je hier.

In september 2022 starten we met een vernieuwd masterprogramma voor CE. 
Voor meer informatie over het nieuwe programma, kijk hier.

/* */