Uitwisseling

Uitwisselingsprogramma's CiTG

Wel eens overwogen om een half aan een andere universiteit in Europa of daarbuiten te studeren? Je wordt een tijdlang ondergedompeld in een andere cultuur, aan een andere universiteit en je krijgt ongetwijfeld een hele internationale vriendenkring.

De faculteit CiTG heeft met veel  buitenlandse universiteiten een uitwisselingsverband. In de overeenkomsten over de uitwisseling van studenten zijn afspraken gemaakt over bijv. vrijstelling van collegegeld en de opvang en begeleiding van uitwisselingsstudenten. Zie ook de brochure studeren buitenland en Brightspace (Organisations - Student and International Office CiTG). Lees goed de procedures op Brightspace over het verkrijgen van een exchangeplek en wat daarmee samenhangt.

Erasmus+ Programma

Het ERASMUS+ programma is zo’n uitwisselingsverband. Bij uitwisselingen die in het kader van het  ERASMUS+ programma plaatsvinden moet het gaan om een studieperiode van minimaal 3 en maximaal 12 maanden. Aan het verkrijgen van een Erasmus+ studie- en stagebeurs zijn regels en richtlijnen vastgesteld die tijdig en nauwgezet moeten worden opgevolgd. Kijk hiervoor op deze pagina (hier staat alles over Erasmus+ exchange- en traineeship grant).   

Minor

Voor studenten bestaat de mogelijkheid een minor te volgen in het buitenland. Het gaat dan om een zogenaamde “individuele minor”. Het moet hier gaan om een samenhangend pakket van vakken, in totaal 30 ec's. De vakken van de minor moeten van 3e jaars niveau zijn en MSc-vakken zijn soms toegestaan. Zie Brightspace voor meer informatie. De examencommissie van je opleiding beslist erover of je toestemming krijgt voor het opvoeren van jouw individuele minor in je bachelorprogramma. Ook MSc-studenten moeten voorafgaand aan hun aanmelding toestemming hebben van hun MSc-coördinator en de examencommissie.  

University Exchange Networks

De IDEA League is een partnership met ETH Zürich, RWTH Aachen, Politecnico di Milano en Chalmers University. De IDEA League Research Grant is bestemd voor een kort onderzoeksverblijf op het gebied van Energy, Environment, Health, ICT of Mobility. Binnen het IDEA League verband kun je bij CiTG de internationale Master Applied Geophysics volgen.

Het ATHENS Programme bestaat uit korte cursussen die in november en maart gegeven worden bij verschillende Europese universiteiten. Deze cursussen zijn geschikt voor derdejaars- en masterstudenten. Gedurende een week volg je een vak over een specifiek onderwerp en bezoek je verschillende culturele bezienswaardigheden in en om de universiteitsstad.

Het Europese Techniek Studenten Netwerk BEST organiseert korte cursussen, engineering competitions, seminars, etc.

Na je studie is het ook mogelijk om een jaar verder te studeren of onderzoek te doen. Het VSB Fonds beurzenprogramma biedt bijvoorbeeld deze mogelijkheid. Zie "Afronding na je verblijf".

Het is verstandig op tijd te beginnen met oriëntatie en uitwerking van je plannen om een poosje in het buitenland te studeren. Een jaar van te voren is aan te raden wil je "zeker" zijn van een plaats aan de universiteit (let op: de deadlines verschillen per universiteit!) en de daarbij mogelijke beurs, huisvesting en taalcursus. 

Student and International Office CiTG