Opleidingsreglementen TNW

 

Op deze pagina vind je de opleidingsreglementen van TNW van het huidige collegejaar. 

Reglementen van voorgaande jaren vind je in het archief

De opleidingsreglementen bestaan uit een Onderwijs- en Examenreglement en uit de Regels en Richtlijnen van de examencommissie en bevatten regels over het onderwijs, de examens en tentamens van TNW. Bij een conflict dienen de reglementen als basis voor een uitspraak.

De reglementen worden samengesteld door:

In het faculteitsreglement TNW staan beschreven de samenstelling, taken en bevoegdheden van onder meer de  opleidingscommissies, examencommissies en de facultaire studentenraad (FSR) van de faculteit. 

Fraude & Plagiaat

Laat je niet verleiden het niet zo nauw te nemen met de regels: zie Fraude & Plagiaat.