Bindend Studieadvies

Verlaging norm bindend studieadvies 2021-2022

De norm voor het bindend studieadvies (BSA) voor het studiejaar 2021-2022 wordt eenmalig verlaagd van 45 EC naar 39 EC, met uitzondering van de bacheloropleidingen Applied Earth Sciences (AES) en Civiele Techniek (CT) waarvoor een norm van 40 EC zal gelden. Uitgangspunt voor de verlaging is dat de norm voor elke eerstejaarsstudent van de TU Delft wordt verlaagd ter grootte van een vak. Dit betekent dat eerstejaarsstudenten in het studiejaar 2021-2022 minimaal 39 EC (AES en CT: 40 EC) van hun eerste jaar moeten behalen om een positief BSA-advies te ontvangen en daarmee hun opleiding te mogen voortzetten. 

Studenten die in een eerder jaar uitstel van het bindend studieadvies hebben gekregen, dienen in het studiejaar 2021-2022 in totaal ook 39 EC (AES en CT: 40 EC)  aan eerstejaars vakken te halen, tenzij zij minder studiepunten behoeven te halen om hun eerste jaar volledig af te ronden. 

De BSA-regeling van de TU Delft blijft verder ongewijzigd. Alle studenten die wegens persoonlijke omstandigheden de verlaagde BSA-norm niet kunnen halen, kunnen via de bestaande procedure in de BSA-regeling uitstel van het bindend studieadvies aanvragen.

Bij de TU Delft geldt een bindend studieadvies (BSA) voor alle bacheloropleidingen. Dit betekent dat je in het eerste collegejaar tenminste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC.

Wanneer je deze norm niet haalt dan wordt de inschrijving aan het einde van het collegejaar automatisch beëindigd en kun je je daarna vier jaar lang niet inschrijven voor dezelfde opleiding. Uiteraard krijg je gedurende het collegejaar tussentijdse adviezen en studiebegeleiding.

Mocht je je hebben ingeschreven voor twee opleidingen aan de TU Delft, dan geldt voor beide opleidingen afzonderlijk een bindend studieadvies.

Voor de opleidingen Maritieme Techniek en Werktuigbouwkunde geldt een gezamenlijk bindend studieadvies. Dit betekent dat je bij een negatief advies voor één van deze opleidingen je vier jaar lang ook niet bij de andere opleiding kan inschrijven.

De adviesmomenten zijn:

  • Maart: tussenadvies op basis van de behaalde resultaten in het eerste semester.
  • Eind juli: voorgenomen negatief advies (tussenadvies) of definitief positief eindadvies op basis van de behaalde resultaten van het volledige eerste collegejaar, dus inclusief eventuele herkansingen in juli.
  • Eind augustus: definitief bindend studieadvies op basis van de behaalde resultaten van het volledige eerste collegejaar, dus inclusief eventuele herkansingen in juli.

De tussenadviezen geven een indicatie of je het bindend studieadvies gaat halen. Als je een negatief tussenadvies hebt gekregen, is het verstandig om de oorzaak te achterhalen van je studieresultaten. We adviseren je om contact op te nemen met de studieadviseur van jouw faculteit. Ook kun je terecht bij Career & Counselling Services voor workshops en trainingen om je studievaardigheden te verbeteren.

Het definitief bindend studieadvies ontvang je uiterlijk 31 augustus.

* Geen geldige inschrijving kan gevolgen hebben voor je collegegeld, studiefinanciering en studentenreisproduct (OV). Informatie over in- en/of uitschrijven kun je hier vinden.

/* */