Klachten

Als je een klacht hebt over de TU Delft, de faculteit of medewerkers, probeer deze dan eerst zelf op te lossen samen met de betreffende medewerker of afdeling. Leg je klacht uit en vraag om een reactie. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je de volgende stappen ondernemen.

Gaat je klacht over:

 1. Examinering, beoordeling, cijfer niet bekend gemaakt
  Neem dan contact op met de examencommissie van je opleiding: Examencommissie.
  Voor advies kun je ook eerst contact opnemen met de <link studenten faculteiten tnw-studentenportal organisatie onderwijs-en-studentzaken>Opleidingscoördinator van je opleiding

 2. Bejegening zoals pesten, discriminatie, stalking en seksuele intimidatie
  Neem dan contact op met de Vertrouwenspersoon, klik hier voor meer informatie

 3. Het onderwijs van een vak
  Neem dan contact op met de <link studenten faculteiten tnw-studentenportal organisatie onderwijs-en-studentzaken>Opleidingscoördinator van je opleiding

 4. Faciliteiten zoals zalen, toiletten, studieplekken
  Neem contact op met het Servicepunt

 5. Het gedrag van een medewerker of student
  Mail naar klacht-tnw* of neem contact op het hoofd van de afdeling Education & Student Affairs, Sabina Beijne

  Bespreek je je klacht liever met de studentenraad van TNW?
  Neem dan contact op met de Facultaire studentenraad

  Meld je je klacht liever niet binnen de faculteit?
  Neem dan contact op met het Centrale klachtenloket van de TU Delft. De studentendecaan onderzoekt dan wat er het beste kan gebeuren met jouw klacht

  Weet je niet waar je klacht thuishoort?
  Mail dan naar klacht-tnw@tudelft.nl* voor advies

  Ben je het niet eens met de afhandeling van jouw klacht?
  Neem dan contact op met de TU Delft Ombudsman

  Aanvullende informatie kun je vinden in het Studentenstatuut

  *het mailadres klacht-tnw@tudelft.nl wordt beheerd door Sabina Beijne (hoofd Education & Student Affairs), Sietske Sibie (studieadviseur)  Ella Koeleman en Helen Emmerink (secretariaat Education & Student Affairs)