Ombudsman voor studenten

Ben je het niet eens met de afhandeling van jouw klacht via het centraal klachtenloket? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de ombudsman voor studenten. De ombudsman bemiddelt als onafhankelijke partij tussen klager en beklaagde en kan daarnaast advies uitbrengen aan het bevoegd gezag: het College van Bestuur of de decaan van de Faculteit. 

Je kunt de TU Delft Ombudsfunctionaris Studenten, Carin Wensveen, bereiken via c.g.m.wensveen@tudelft.nl of telefonisch via 015-2782389.

Ombudsman voor studenten