Inschrijven

Vanaf medio juni zullen de inschrijvingen verwerkt worden. Indien je voldaan hebt aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding en de (digitale machtiging voor) betaling van het collegegeld is verwerkt, zal je uiterlijk eind augustus worden ingeschreven.

Verzoek tot inschrijving

  • Wil je toegelaten worden tot de TU Delft op basis van een Nederlands diploma (ook: Bonaire) dan kun je een verzoek tot inschrijving doen via Studielink.
  • Wil je toegelaten worden tot de TU Delft op basis van een buitenlands diploma (ook: Internationaal Baccalaureaat of Europees Baccalaureaat, ongeacht waar je dit diploma hebt behaald) start dan je verzoek tot inschrijving via Admission & Mobility v贸贸r 1 april.
  • Wil je toegelaten worden tot een van de numerus fixus opleidingen met een  Nederlands diploma (ook: Bonaire) dan doe je via Studielink een verzoek tot inschrijving v贸贸r 15 januari. Zie hier voor meer informatie.
  • Wil je toegelaten worden tot een van de numerus fixus opleidingen met een buitenlands middelbare schooldiploma  (ook: Internationaal Baccalaureate of Europees Baccalaureate, ongeacht waar je dit diploma hebt behaald) dan dien je je in studielink maar ook via de online application (met een compleet dossier) van het Admission & Mobility aan te melden v贸贸r 15 januari. 

Studielink

Om te beginnen moet je je aanmelden bij Studielink. Wanneer je bij Studielink bent aangemeld, ben je nog niet ingeschreven bij de TU Delft. Je bent pas officieel ingeschreven wanneer je voldaan hebt aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding en de digitale machtiging voor betaling van het collegegeld is verwerkt. Als de inschrijving voltooid is, kun je het Bewijs van Inschrijving downloaden vanuit MyTUDelft. Hiervoor log je in met je Netid. Onder 鈥淧ersonalia鈥 klik je op 鈥淪tatus inschrijving voor opleiding鈥.

Toelating tot de masteropleidingen kan worden verkregen op basis van een behaald bachelorexamen. Studenten die het bachelorexamen nog niet hebben behaald, worden niet toegelaten tot het onderwijs van de (aansluitende) masteropleiding.

Uiterste datum van inschrijving

De TU Delft moet je machtiging voor het collegegeld (of eventueel de betaling van het collegegeld via een bankoverschrijving) uiterlijk v贸贸r 31 augustus hebben ontvangen, zodat je kan worden ingeschreven per 1 september of v贸贸r 31 januari als je start in februari. Inschrijven met terugwerkende kracht over de maandgrens heen is niet mogelijk.

Inschrijving na 1 september

Inschrijven na 1 september is in principe niet mogelijk.

  • Dien een beargumenteerd verzoek in om per februari van het collegejaar te starten via late-enrolment@tudelft.nl. 
  • Sta je niet ingeschreven en maak je gebruik van onderwijs- of examenvoorzieningen, dan ben je een schadevergoeding verschuldigd. Bij de TU Delft geldt een schadevergoedingsbedrag van 鈧 100,00 per maand dat je ten onrechte niet stond ingeschreven te vermeerderen met het voor die periode verschuldigde collegegeld.
  • Studenten die een aansluitende bacheloropleiding of schakelopleiding hebben afgerond, mogen zich (贸贸k na een onderbreking) inschrijven voor de masteropleiding zonder toestemming te vragen voor deze verlate inschrijving. Dit geldt niet voor studenten die al aan hun masteropleiding zijn begonnen. Voor alle bepalingen rondom toelating raadpleeg je het studentenstatuut of neem contact op met de Contact Centre.

Let op! Hou er rekening mee dat niet tijdig voldoen aan de inschrijving en betalingsverplichting financi毛le gevolgen heeft voor je studiefinanciering en je studenten OV-chipkaart. Bezoek de site van de DUO voor meer informatie hierover.