Regeling Profileringsfonds

Digitaal aanleveren aanvraagformulier

Het is aan te bevelen om de aanvraag voor financiële ondersteuning in 1 PDF-bestand digitaal aan te leveren via contactcentre-esa@tudelft.nl.
Vergeet niet je studentnummer te vermelden in de onderwerpregel.

 

Studieadviseur

Indien je in aanmerking wilt komen voor ondersteuning conform de Regeling Profileringsfonds TU Delft 2021 neem je zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur van je opleiding/faculteit. De studieadviseur geeft informatie en advies over de mogelijkheden van financiële ondersteuning en de te volgen procedures.

Verdere informatie
In het Studentenstatuut staat nadere toelichting over de regeling profileringsfonds