Financiële ondersteuning (RPF): Besturen & commissies

Wanneer je studievertraging oploopt door voorziene omstandigheden, zoals deelnemen aan een bestuur of commissie van je studie-, studenten- of sportvereniging, Dream Team, of medezeggenschapsorgaan (Studentenraad, Facultaire studentenraad of Opleidingscommissie), kan je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds. De procedure voor het aanvragen van financiële ondersteuning bestaat uit onderstaande stappen. Gedetailleerde informatie over de procedure is te vinden in Regeling Profileringsfonds TU Delft 2021.

Wil je in aanmerking komen voor Profileringsfonds?

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend