Financiële ondersteuning (RPF) bij overmachtssituaties

Wanneer je studievertraging oploopt binnen de periode van prestatiebeurs (voor NL-studenten en overige EER-studenten met recht op studiefinanciering) of binnen de nominale studieduur (voor niet-EER-studenten en overige EER-studenten zonder recht op studiefinanciering) ten gevolge van een situatie die je niet zelf in de hand hebt, kan je in aanmerking komen voor een DUO-voorziening of financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds (RPF).

Hier vind je voor welke voorziening je in aanmerking kunt komen:

  • Nederlandse studenten en overige EER-studenten met recht op studiefinanciering die vertraging oplopen/opgelopen hebben wegens ziekte, kunnen alleen voor financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds in aanmerking komen, wanneer zij meer dan 12 maanden vertraging hebben opgelopen. Zij komen mogelijk eerst in aanmerking voor verlenging prestatiebeurs (zie artikel 5 van de Regeling).
  • Non-EER studenten en EER studenten zonder recht op studiefinanciering die vertraging oplopen/opgelopen hebben wegens ziekte, kunnen voor financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds in aanmerking komen, ook wanneer de vertraging minder dan 12 maanden bedraagt.

Zorg dat je ruim vóór het einde van de studiefinanciering of het einde van de nominale studieduur start met de aanvraag:

 

Verlenging prestatiebeurs

Verlenging diplomatermijn

Omzetting prestatiebeurs

Nieuwe aanspraak studiefinanciering

Financiële ondersteuning uit Profileringsfonds

Medisch

X

X

X

X

X

Bij > 12 maanden vertraging

Familie omstandigheden

-

X

-

-

X

Zwangerschap

-

X

-

-

X

Topsport

-

X

-

-

X

Onstudeerbare opleiding

-

X

-

-

X

Onbillijkheid

-

X

-

-

X

De procedure voor het aanvragen van een DUO-voorziening of financiële ondersteuning bestaat uit onderstaande stappen.

  1. Neem zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. Zo voorkom je dat je de aanvraag te laat indient en aftrek krijgt van erkende/uit te betalen RPF maanden. In geval van twijfel neem tijdig contact met ons op via contactcentre-esa@tudelft.nl 
  2. Vul het aanvraagformulier in en lees zorgvuldig de handleiding op de achterzijde van het formulier door.
  3. Lever de benodigde bijlagen in met het aanvraagformulier,  ook als het nog niet compleet is.
  4. Een verzoek voor financiële ondersteuning wordt verder in behandeling genomen zodra de aanvraag compleet is.
  5. We streven er naar om binnen 8 weken tot een besluit te komen.

Gedetailleerde informatie over de Regeling Profileringsfonds vind je hier.

Uitbetaling

De uitbetaling geschiedt na afloop van de periode van prestatiebeurs, inclusief de eventuele verlenging met een jaar door DUO ("Verlenging prestatiebeurs"). Voor internationale studenten zonder studiefinanciering vindt uitbetaling plaats na afloop van de nominale studieduur.
Zolang je uitbetaling ontvangt, dien je ingeschreven te blijven als voltijdsstudent aan een Europese onderwijsinstelling.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.