Opleidingscommissies

Wat doet de Opleidingscommissie?

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie (OC). In de OC zijn studenten en docenten van de opleiding vertegenwoordigd (50/50). De leden worden benoemd door de decaan van de faculteit.

Voor de opleidingscommissies bestaat een OC Handreiking, waarin wordt aangeven hoe een opleidingscommissie als “kritisch geweten van de opleiding” een goede bijdrage kan leveren aan de onderwijskwaliteit van een opleiding.

Klankbord
De opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van de opleiding en is het klankbord voor de opleiding en heeft instemmingsrecht op delen daarvan. De OC geeft advies aan de decaan over de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding. Daarnaast adviseert de OC de opleidingsdirecteur over alle aspecten van het onderwijs in de opleiding. Ook kan de OC reageren op suggesties van studenten of docenten. Laat verbetersuggesties daarom horen aan één van de leden van jouw opleiding.