Opleidingscommissie IO (OKIO)

OKIO staat voor Opleidingscommissie IO. De OKIO is een adviesorgaan bestaande uit vijf docenten en vijf studenten. 

Wat doet de OKIO?

  • Advies uitbrengen over alle onderwijsonderwerpen binnen de opleiding.
  • Advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER), en de 'masterversie' TER van de opleiding. 
  • Het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER/TER.

Klik hier voor het Jaarverslag 2020-2021 en Jaarverslag 2021-2022

De OKIO leden komen eens per twee weken bij elkaar. Zij zijn verantwoordelijk voor het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de opleidingsdirectie van IO over de kwaliteit van het onderwijs. Deze adviezen worden vaak vanuit de beleidsstukken gevormd. Persoonlijk contact is echter ook een belangrijk onderdeel op basis waarvan zich een advies kan vormen. Als je in het onderwijsproces betrokken bent, kan je dus altijd een van de leden opzoeken en van informatie voorzien.

Wie zitten er in de OKIO?

Ieder OKIO lid representeert een van de 4 opleidingen op IO: de Bachelor en de drie Masters.

Stefan Persaud – Chair

Bart Lanser – Vice Chair (IDeducation)

Good relationships and smooth communication between the ongoing processes within education

Sonja Paus-Buzink (BSc)

Daan Kuivenhoven (BSc)

Alignment courses between quarters and consistency of coaches

Aadjan van der Helm (DFI)

Gul Onat (DFI)

Distance between student and course, support in prototyping

Margreet Beets (SPD)

Nikita Arora (SPD)

More flexible, more possibilities within the program

Jacky Bourgois (IPD)

Maartje Ballemans (IPD)

Defining autonomy across program, common pedagogical approach