Opleidingscommissie IO (OKIO)

OKIO staat voor Opleidingscommissie IO. De OKIO is een adviesorgaan bestaande uit vijf docenten en vijf studenten.

Wat doet de OKIO?

  • Advies uitbrengen over alle onderwijsonderwerpen binnen de opleiding.
  • Advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER), en de 'masterversie' TER van de opleiding. 
  • Het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER/TER.

Klik hier voor het Jaarverslag 2020-2021

Wie zitten er in de OKIO?

De OKIO leden komen eens per drie weken bij elkaar. Zij zijn verantwoordelijk voor het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de opleidingsdirectie van IO over de kwaliteit van het onderwijs. Ieder lid is representatief voor een van de 4 opleidingen op IO (Bachelor en 3 Masters). 

Ze zijn nog op zoek naar een DfI student. Als je interesse hebt, stuur dan ajb een email naar okio-io@tudelft.nl.

/* */