Bijzondere omstandigheden

Er zijn bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte, een handicap, bijzondere familieomstandigheden of zwangerschap) die van invloed kunnen zijn op je studievoortgang. Het is hiervoor belangrijk dat je de studie adviseur tijdig op de hoogte brengt van deze omstandigheden. De studieadviseurs kunnen je helpen bij het aanvragen van BSA uitstel, extra DUO voorzieningen en financiële ondersteuning (RPF maanden). De studieadviseurs zijn onafhankelijk en zullen alle aan hen voorgelegde kwesties vertrouwelijk behandelen.

Met bijzondere omstandigheden kun je eventueel ook naar:

  • Studentendecanen
  • Career & Counselling Services
  • Studentenpsychologen
  • Horizon