Examencommissie

Bij de examencommissie kun je terecht voor speciale verzoeken met betrekking tot je onderwijsprogramma en vragen over en/of afwijking van onderwijsregelgeving (OER en RRvE). Wil je bijvoorbeeld een afwijkend studieprogramma (individuele minor) volgen of vrijstelling voor een bepaald vak krijgen, dan kun je je verzoek richten aan de examencommissie.

Verzoeken

De examencommissie behandelt individuele verzoeken van studenten met betrekking tot het onderwijsprogramma en neemt besluiten over individuele verzoeken om te mogen afwijken van de onderwijs- en examenreglementen.

Klachten en beroep

Een student die overweegt om een klacht of geschil voor te leggen, of om beroep aan te tekenen, neemt eerst contact op met een van de studieadviseurs.

Diploma's en examens

Na het behalen van alle vakken krijgt een student zijn Bachelor of Master diploma. De examencommissie is verantwoordelijk voor deze diploma's en stelt vast of de student een cum laude krijgt.

Onderwijsregelgeving

De regels rondom het onderwijs en de examens zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (RRvE). De regelgeving gaat onder andere over de organisatie en coƶrdinatie van tentamens, het aanwijzen van examinatoren en de zak-slaagregeling.

Fraude

Fraude is spieken, andermans ideeƫn of teksten overnemen zonder de bron te vermelden(plagiaat), meeliften in groepswerk of gebruik maken van gefingeerde data in (gebruiks)onderzoek. Een docent die een student van fraude verdenkt, meldt dit altijd bij de examencommissie.