EHBO

In het gebouw van de faculteit Industrieel Ontwerpen hangen op meerdere plaatsen groene EHBO-bordjes. Deze bordjes geven aan dat u in de betreffende ruimte bij de medewerker terecht kunt voor EHBO. Op de plattegronden van het gebouw zijn de EHBO-ruimtes aangegeven met het volgende icoon:

Bij brand, een bedrijfsongeval of een bedreigende situatie gelden de volgende regels:

  • Een ā€˜slow whoopā€™ sirene van de omroepinstallatie duidt een alarm aan. Volg direct de instructies op.
  • Stel jezelf in veiligheid en waarschuw anderen
  • Druk bij brand een brandmelder in
  • Meld een calamiteit via 112 vanuit een vast toestel en beantwoord de vragen
  • Volg de instructies op van de Bedrijfshulpverlening (BHV)
  • Laat uw kamerdeur onvergrendeld

Bedrijfshulpverlening

De TU Delft heeft een organisatie voor bedrijfshulpverlening (BHV). Ze verrichten EHBO en treden op bij calamiteiten. Laat verwondingen altijd behandelen. Meld ongevallen en bijna-ongevallen altijd bij de BHV-coƶrdinator. De BHV-coƶrdinator bij Industrieel Ontwerpen is Udo Ouwerkerk, 015 278 8158, kamer D-1-270.