Aanmelden voor vakken (My TUDelft)

Let op: In verband met de nieuwe bachelor wijkt de inschrijfprocedure voor bachelorvakken in semester 1 van het academische jaar 2021/2022 af van de normale procedure. Kijk hier om te zien wat dat betekent.

Deelname aan vakken van de Faculteit IO is alleen mogelijk na registratie in OSIRIS via MyTUDelft.

Wanneer kan je je aanmelden?

Voor vakken in semester 1 (herfstsemester):

  • BSc-vakken en verplichte MSc-vakken: vanaf de eerste week van juni tot en met de eerste zondagavond van augustus.
  • MSc-keuzevakken: in de eerste twee weken van het vierde kwartaal.

Voor vakken in semester 2 (voorjaarssemester):

  • BSc-vakken en verplichte MSc-vakken: vanaf de eerste week van december tot en met de eerste zondagavond van januari.
  • MSc-keuzevakken: in de eerste twee weken van het 2e kwartaal.