Studieadviseurs

Bij iedere faculteit van de TU-Delft werken één of meer studieadviseurs. Een studieadviseur kan algemene informatie over je opleiding en over studeren aan de TU Delft geven. Ook kan de studieadviseur op jouw persoonlijke situatie gerichte begeleiding en advies geven. Je kunt met allerlei soorten vragen terecht bij een studieadviseur, zie hieronder.

Als je problemen zo ernstig zijn dat je echt niet kunt wachten op een afspraak, klik dan hier voor verschillende mogelijkheden voor hulp.

Je kunt ons als volgt bereiken

Stuur een email:

Maak een online-afspraak:

 • Via ons online afsprakensysteem kan je zelf een afspraak inplannen. Tijdens een afspraak kan een studieadviseur ongeveer een half uur de tijd voor je nemen. Natuurlijk kan het voorkomen dat er een vervolggesprek wordt gepland.

Wat doen we?

We adviseren bijvoorbeeld bij:

 • Studiekeuze, twijfel aan je studiekeuze, wisselen van studie
 • Bijzondere omstandigheden en overmacht (ziekte, ongeluk, functiebeperking, psychische problemen, problemen thuis)
 • Studieplanning
 • Honours Programme, extra vakken
 • Studiefinanciering
 • Studievertraging
 • Verzoeken aan de Examencommissie
 • Contacten met docenten en afstudeerbegeleiders

We verzorgen onder andere individuele begeleiding bij problemen met:

 • Studiemotivatie
 • Functiebeperking, chronische ziekte
 • Stress, faalangst, studiediscipline
 • Studiekeuze
 • Afstuderen
 • Aanpassing aan het studentenleven
 • Aanpassing aan de Nederlandse taal en omstandigheden

We kunnen onder andere verwijzen naar:

 • Studentendecanen voor juridische en financiële zaken en studeren met een functiebeperking
 • Studentenpsychologen voor studiegerelateerde psychologische problemen en training in sociale vaardigheden, assertiviteit en constructief denken.
 • Studentenartsen voor RSI, vaccinaties en medische verklaringen
 • Studiekeuze- en loopbaanadviseurs voor studie(her-)keuze en loopbaanadvies
 • Studieadviseurs elders, huisarts, externe deskundigen

We moeten geraadpleegd worden bij:

 • Ten tijde van online onderwijs: verzoeken om een studieplek op de faculteit vanwege persoonlijke/bijzondere omstandigheden
 • Verzoeken om financiële ondersteuning ter compensatie van studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden
 • Verzoeken uitstel Bindend Studieadvies
 • Studievoortgangsverklaringen in het kader van de wet Modern Migratiebeleid
 • Het beoefenen van topsport in combinatie met het volgen van je opleiding

Meld je bijzondere omstandigheden direct!

We organiseren onder andere:

 • Eerstejaarsbegeleiding door ontwerpdocenten en studieadviseurs
 • Mentoraat voor eerstejaars door ouderejaars Bachelorstudenten
 • Hogerejaarsbegeleiding voor bachelorstudenten
 • Ondersteunende workshops binnen vakken

Noodnummer TU Delft: +31 15 27 88888