Studieadviseurs IO

Industrieel Ontwerpen

Bij iedere faculteit van de TU Delft werken één of meer studieadviseurs. De studieadviseurs van Industrieel Ontwerpen kunnen algemene informatie over je opleiding en over studeren aan de TU Delft geven. Ook kan de studieadviseur op jouw persoonlijke situatie gerichte begeleiding en advies geven. Je kunt met allerlei soorten vragen terecht bij een studieadviseur, zie hieronder.

Je kunt ons als volgt bereiken

Stuur een e-mail

Faculteit Industrieel Ontwerpen

Maak een online-afspraak

Faculteit Industrieel Ontwerpen

 • Via ons online afsprakensysteem kan je zelf een afspraak inplannen. Tijdens een afspraak kan een studieadviseur ongeveer een half uur de tijd voor je nemen. Natuurlijk kan het voorkomen dat er een vervolggesprek wordt gepland.

Inloopspreekuur

Faculteit Industrieel Ontwerpen

Dit online-spreekuur is bedoeld voor korte vragen, gericht op informatievoorziening; zo zal de studieadviseur je vaak doorverwijzen naar elders in de organisatie (bijv. Contact Centre, andere faculteit), naar een ander persoon of naar een website.

Het inloopspreekuur is uitdrukkelijk niet bedoeld voor:

Voor al deze onderwerpen kun je een afspraak maken via ons online afsprakensysteem

Het inloopspreekuur is op dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 12:45 en 13:45 uur.

Je krijgt maximaal 5 min; eventueel maak je een vervolgafspraak.
Om naar het inloopspreekuur te gaan, klik je op de volgende knop:
Inloopspreekuur

Wat doen we?

We adviseren bijvoorbeeld bij:

 • Studiekeuze, twijfel aan je studiekeuze, wisselen van studie
 • Bijzondere omstandigheden en overmacht (ziekte, ongeluk, functiebeperking, psychische problemen, problemen thuis)
 • Studieplanning
 • Honours Programme, extra vakken
 • Studiefinanciering
 • Studievertraging
 • Verzoeken aan de Examencommissie
 • Contacten met docenten en afstudeerbegeleiders

We verzorgen onder andere individuele begeleiding bij problemen met:

 • Studiemotivatie
 • Functiebeperking, chronische ziekte
 • Stress, faalangst, studiediscipline
 • Studiekeuze
 • Afstuderen
 • Aanpassing aan het studentenleven
 • Aanpassing aan de Nederlandse taal en omstandigheden

We kunnen onder andere verwijzen naar:

 • Studentendecanen voor juridische en financiële zaken en studeren met een functiebeperking
 • Studentenpsychologen voor studiegerelateerde psychologische problemen en training in sociale vaardigheden, assertiviteit en constructief denken.
 • Studentenartsen voor RSI, vaccinaties en medische verklaringen
 • Studiekeuze- en loopbaanadviseurs voor studie(her-)keuze en loopbaanadvies
 • Studieadviseurs elders, huisarts, externe deskundigen

We moeten geraadpleegd worden bij:

 • Ten tijde van online onderwijs: verzoeken om een studieplek op de faculteit vanwege persoonlijke/bijzondere omstandigheden
 • Verzoeken om financiële ondersteuning ter compensatie van studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden
 • Verzoeken uitstel Bindend Studieadvies
 • Studievoortgangsverklaringen in het kader van de wet Modern Migratiebeleid
 • Het beoefenen van topsport in combinatie met het volgen van je opleiding

Meld je bijzondere omstandigheden direct!

We organiseren onder andere:

 • Eerstejaarsbegeleiding door ontwerpdocenten en studieadviseurs
 • Mentoraat voor eerstejaars door ouderejaars Bachelorstudenten
 • Hogerejaarsbegeleiding voor bachelorstudenten
 • Ondersteunende workshops binnen vakken