Studieadviseurs IO

Industrieel Ontwerpen

Bij iedere faculteit van de TU Delft werken één of meer studieadviseurs. De studieadviseurs van Industrieel Ontwerpen kunnen algemene informatie over je opleiding en over studeren aan de TU Delft geven. Ook kan de studieadviseur op jouw persoonlijke situatie gerichte begeleiding en advies geven.  Zie hieronder een overzicht van de onderwerpen die je met de studieadviseurs kan bespreken.

Via ons afsprakensysteem kan je zelf een afspraak inplannen. Je kunt kiezen of de afspraak in de faculteit of online plaatsvindt.

Wat doen we?

Meld je bijzondere omstandigheden direct!

We adviseren bijvoorbeeld bij:

 • Studievertraging
 • Studiekeuze, twijfel aan je studiekeuze, wisselen van studie
 • Bijzondere omstandigheden en overmacht (ziekte, ongeluk, functiebeperking, psychische problemen, problemen thuis)
 • Studieplanning
 • Honours Programme, extra vakken
 • Studiefinanciering
 • Verzoeken aan de Examencommissie
 • Contacten met docenten en afstudeerbegeleiders

We verzorgen onder andere individuele begeleiding bij problemen met:

 • Studiemotivatie
 • Functiebeperking, chronische ziekte
 • Stress, faalangst, studiediscipline
 • Studiekeuze
 • Afstuderen
 • Aanpassing aan het studentenleven
 • Aanpassing aan de Nederlandse taal en omstandigheden

We kunnen onder andere verwijzen naar:

 • Studentendecanen voor juridische en financiële zaken en studeren met een functiebeperking
 • Studentenpsychologen voor studiegerelateerde psychologische problemen en training in sociale vaardigheden, assertiviteit en constructief denken.
 • Studentenartsen voor RSI, vaccinaties en medische verklaringen
 • Studiekeuze- en loopbaanadviseurs voor studie(her-)keuze en loopbaanadvies
 • Studieadviseurs elders, huisarts, externe deskundigen, o.a. Motiv voor Life Coaching, Verlies Verwerken en Welzijn

We moeten geraadpleegd worden bij:

 • Verzoeken om financiële ondersteuning ter compensatie van studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden
 • Verzoeken uitstel Bindend Studieadvies
 • Studievoortgangsverklaringen in het kader van de wet Modern Migratiebeleid
 • Het beoefenen van topsport in combinatie met het volgen van je opleiding

 

Veel informatie is wellicht ook eerst online te vinden op de student portal van de Faculteit IO of van de TU Delft

Een aantal veel voorkomende onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

Inloopspreekuur:

Elke maandag, woensdag en vrijdag om 12:45-13:45 in kamer C4-150 of C4-160.