Ziek melden

Wanneer je ziek bent, kan het belangrijk zijn om dit te melden. De docent weet dan namelijk waarom je niet aanwezig bent bij bijeenkomsten en/of afspraken.

Voor bachelorstudenten geldt dat ziekmelden verplicht is op een aantal vooraf vast gestelde dagen per vak.
Ziekmelden doe je via  
http://ziekmelding-io.tudelft.nl/.
Om welke dagen het gaat kun je vinden in de course manual van het vak op Brightspace.

Voor masterstudenten geldt dat bij ziekte de aanwijzingen van docenten hieromtrent opgevolgd moeten worden. In de regel geldt dat je je afmeldt bij verplichte bijeenkomsten, voor begeleidingsafspraken en bij presentaties. Ziekmelden doe je bij de docenten van de vakken die je volgt (zie voor contactgegevens van de verantwoordelijk docent  
de studiegids).