Ziek melden

Wanneer je ziek bent, kan het belangrijk zijn om dit te melden. De docent weet dan namelijk waarom je niet aanwezig bent bij bijeenkomsten en/of afspraken.

Voor bachelorstudenten geldt dat ziekmelden bij alle bachelorvakken moet plaatsvinden. Ziekmelden doe je bij Bureau Onderwijsondersteuning (BOO) via  http://ziekmelding-io.tudelft.nl/.

Voor masterstudenten geldt dat bij ziekte de aanwijzingen van docenten hieromtrent opgevolgd moeten worden. In de regel geldt dat je je afmeldt bij verplichte bijeenkomsten, voor begeleidingsafspraken en bij presentaties. Ziekmelden doe je bij de docenten van de vakken die je volgt (zie voor contactgegevens van de verantwoordelijk docent  de studiegids).