Onderwijsevaluaties

De faculteit Industrieel Ontwerpen vindt een goede kwaliteit van het onderwijs belangrijk. Daarom kent de faculteit een kwaliteitszorgsysteem met diverse instrumenten, die de kwaliteit van het onderwijs monitoren en bewaken.

De resultaten van de evaluatie-activiteiten en vervolgacties kunnen studenten en medewerkers van de TU Delft inzien op Brightspace.  

Kwaliteitszorgsysteem

Bij de opzet van onderwijsprogramma’s is vastgelegd welke kwaliteitsdoelstellingen worden beoogd. Deze doelstellingen zijn vertaald naar kwaliteitsnormen. Vervolgens is vastgesteld welke informatie verzameld moet worden om de kwaliteit te monitoren. Na analyse van de uitkomsten van verschillende onderzoeken worden noodzakelijke acties in gang gezet voor de verbetering van het onderwijs. 

De cyclus voor kwaliteitsborging, hieronder weergegeven, wordt op deze manier in gang gezet.

Voor meer informatie over het kwaliteitszorgsysteem van de faculteit Industrieel Ontwerpen kun je terecht bij de onderwijsadviseur.

Kwaliteitszorginstrumenten IO

De faculteit zet verschillende instrumenten in om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren. Zoals vakevaluatie, panelevaluatie en tijdschrijfonderzoek.

Daarnaast maakt de faculteit gebruik van externe onderzoeken als de Nationale Studenten Enquete (NSE) en de Alumni-enquete.

Evaluatieresultaten

Op deze pagina publiceren we een jaarlijkse samenvatting van de evaluatieresultaten voor de Bachelor en de Masteropleidingen.  Evaluatieresultaten  per vak zijn voor studenten en medewerkers beschikbaar in de elektronische leeromgeving, Brightspace. 

Bachelor

Master

Accreditatie

Het externe kwaliteitstoezicht op de TU Delft bestaat uit een instellingstoets kwaliteitszorg en een opleidingsbeoordeling door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Meer informatie over de instellingstoets is te vinden op de website van de TU Delft.

De opleidingsbeoordelingen vinden iedere 6 jaar plaats;  de laatste was in 2019. Alle opleidingen, de Bacheloropleiding IO en de masteropleidingen Design for Interaction (DfI), Integrated Product Design (IPD) en Strategic Product Design (SPD), zijn positief beoordeeld op de kwaliteit van hun onderwijsprogramma’s. Met de beoordelingscommissie is overleg gevoerd over de aanbevelingen voor verdere ontwikkelingen van de opleidingen.