Facultaire studentenraad (FSC)

Wat is de Facultaire Studentenraad?

De Facultaire Studentenraad (FSC) bestaat uit zeven enthousiaste studenten, uit zowel de bachelor als de master. Deze studenten worden elk jaar in mei via verkiezingen gekozen en zijn dus de vertegenwoordigers van alle IO studenten.

Zoals de Studentenraad (bestaande uit ORAS en Lijst Bèta) inbreng heeft in zaken die voor de hele universiteit spelen, houdt de FSC zich bezig met de eigen faculteit, in dit geval Industrieel Ontwerpen.

Het doel van de FSC is het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs en de faciliteiten op IO. Om een zo groot mogelijke achterban te krijgen, houdt de FSC er een nauwe samenwerking op na met de andere studentenvertegenwoordigers uit de OKIO (Opleidingscommissie IO) en de Opleidingsdirectie. Dit gebeurt allemaal in de wekelijkse vergadering van de ID Education commissie van onze studievereniging.

Met deze commissies nodigen wij onder meer ieder kwartaal studenten van alle jaren uit om hun mening en bevindingen te komen vertellen over hun vakken, onder het genot van een gratis lunch. Wil je je input geven tijdens zo’n gratis lunch? Stuur dan een mail naar ideducation-svid@tudelft.nl.

Hoe hebben wij invloed?

We hebben regelmatig samenkomsten met de decaan en vertegenwoordigers van Onderwijs & Studentenzaken. Om tijdens die vergaderingen, maar ook daarbuiten, iets te kunnen betekenen voor de studenten, hebben we drie wettelijk vastgelegde rechten: het instemmings-, advies- en initiatiefrecht.                             

Het instemmingsrecht is erg belangrijk als er plannen gemaakt worden voor veranderingen op IO. Deze plannen zouden soms negatieve gevolgen voor de studenten kunnen hebben als ze doorgevoerd zouden worden. Op zo’n moment kan de FSC zeggen dat we het er niet mee eens zijn en dat het plan, in elk geval in deze vorm, niet door mag gaan. Door ons instemmingsrecht kan het dan ook niet doorgaan.

Het adviesrecht geeft ons minder invloed in besluitvorming op de faculteit, maar speelt een rol zolang het gaat om dingen die betrekking hebben op de studenten. De FSC kan de plannen doorlezen en een advies uitbrengen. Dit advies is niet zozeer bindend, maar er moet wel wat mee gedaan worden: het mag niet zomaar genegeerd worden. Op deze manier brengen we elk jaar ons advies uit de begroting en de statuten.

Het initiatiefrecht is het derde recht dat wij hebben. Als wij merken dat er onder de studenten een bepaalde trend is, kan de FSC daarop inspelen en met een idee voor verbeteringen komen. Wij hoeven dus niet te wachten tot iemand uit een hogere instantie.