Onderwijsregelgeving

De regelgeving bestaat uit twee delen. Het Onderwijs en Examenreglement (OER) wordt vastgesteld door de opleidingsdirectie, de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (RRvE) vallen onder verantwoordelijkheid van de examencommissie.

Er is regelgeving voor de Bachelor en voor de Masterprogramma's. Elk jaar is er een update. De volgende onderwerpen komen in de regelgeving onder andere aan bod:

  • Aanmelding vakken en tentamens
  • Tentamens, toetsing
  • Vrijstelling
  • Zak-slaagregelingen
  • Toekenning predicaat ‘cum laude’ 
  • Honours Programma
  • Overgangsregelingen
  • Beroep tegen besluiten

Maatregelen examencommissie COVID-19

Om het onderwijs in de huidige omstandigheden goed te laten verlopen heeft de decaan het aangehechte besluit genomen.

Tijdelijke maatregelen overgang van bachelor naar master vanwege Covid-19

Regeling Faculteit IO studiejaar 2022-2023

Klik hier om de regeling te lezen voor BSc-studenten die in 2021-2022 staan ingeschreven en in aanmerking willen komen voor een zachte knip-regeling naar een van de drie IO-Masteropleidingen

Regeling Faculteit IO studiejaar 2021-2022

Klik hier om de regeling te lezen voor BSc-studenten die in 2020-2021 staan ingeschreven en in aanmerking willen komen voor een zachte knip-regeling naar een van de drie IO-Masteropleidingen.

Regeling Faculteit IO studiejaar 2020-2021

Klik hier om de regeling te lezen voor BSc-studenten die in 2019-2020 stonden ingeschreven.

TU-regeling

Klik hier voor de TU Delft informatie m.b.t. de overgang van bachelor naar master.