Onderwijsregelgeving

De regelgeving bestaat uit twee delen. Het Onderwijs en Examenreglement (OER) wordt vastgesteld door de opleidingsdirectie, de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (RRvE) vallen onder verantwoordelijkheid van de examencommissie.

Er is regelgeving voor de Bachelor en voor de Masterprogramma's. Elk jaar is er een update. De volgende onderwerpen komen in de regelgeving onder andere aan bod:

  • Aanmelding vakken en tentamens
  • Tentamens, toetsing
  • Vrijstelling
  • Zak-slaagregelingen
  • Toekenning predicaat ‘cum laude’ 
  • Honours Programma
  • Overgangsregelingen
  • Beroep tegen besluiten