Kwaliteitszorg Onderwijs

Het externe kwaliteitstoezicht aan de TU Delft bestaat uit een instellingstoets kwaliteitszorg en een zesjaarlijkse opleidingsbeoordeling door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Op basis van de instellingstoets kwaliteitszorg kan ‘verdiend vertrouwen’ worden verkregen. Vervolgens vinden opleidingsbeoordelingen alleen op inhoudelijke aspecten plaats, aangezien op instellingsniveau zaken als personeelsbeleid en kwaliteitszorg al zijn afgedekt. Zo wordt periodiek beoordeeld in hoeverre het kwaliteitszorgsysteem van de instelling en de daarbij horende werkwijzen robuust zijn en of binnen de instelling een duurzame kwaliteitscultuur tot stand is gekomen.

De rapporten van de opleidingsbeoordelingen en de instellingstoets zijn te vinden op de website van de NVAO.

Een opleidingsbeoordeling komt tot stand na een locatiebezoek  van het panel. Het locatiebezoek bestaat uit twee delen: 1. beoordeling in het kader van accreditatie en verbetering; 2. de opleiding voert daarnaast een zogenoemd ontwikkelgesprek met het panel waarin mogelijke verbeteringen vanuit een ontwikkelperspectief aan de orde komen.

De aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van de opleiding uit het ontwikkelgesprek dienen door het instellingsbestuur openbaar te worden gemaakt.

Contact

Hélène Bartelds

Contact

Kolja Laane