Verzoeken

De examencommissie behandelt individuele verzoeken van studenten met betrekking tot het onderwijsprogramma en neemt besluiten hierover. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het willen volgen van een afwijkend studieprogramma (individuele minor, double degree),
  • het willen verkrijgen van een toelating tot of vrijstelling voor een bepaald vak,
  • het toegekend krijgen van een individuele herkansing. 

Voor het indienen van een individueel verzoek kan je als student terecht bij de secretaris van de examencommissie. Let op: vermeld in communicatie met de examencommissie altijd je studentnummer.  

Als je overweegt om een verzoek in te dienen, neem dan eerst contact op met een van de studieadviseurs. De studieadviseur geeft advies bij het formuleren van een verzoek en informeert over de juiste procedures.

Aanvragen/wijzigen Master Double Degree

  • Als je een master double degree wilt volgen dien je tussen de 2 maanden voorafgaand aan de start van de master en uiterlijk 6 maanden voor de afronding van de opleiding een verzoek in bij de penvoerende examencommissie.
    Meer informatie over het aanvragen of wijzigen van een aanvraag van een master double degree, vind je hier.