Exergie

Een introductie van exergie en een overzicht van aan exergie gerelateerd onderwijs en onderzoek aan de TU Delft.

Wat is exergie?

Op de website ‘Doe meer met de kwaliteit van energie’ wordt in eenvoudige bewoordingen uitgelegd wat exergie is. De verschillen tussen energie en exergie en het belang van toepassing van exergie worden ook beschreven in het opiniestuk ‘A Common Scale for Our Common Future: Exergy, a Thermodynamic Metric for Energy’ Het ‘Exergy Guidebook for Building Professionals’ behandelt hoe exergie gebruikt kan worden voor de analyse en ontwikkeling van energiesystemen voor de gebouwde omgeving.

Er bestaat ook een wetenschappelijk tijdschrift dat geheel gewijd is aan exergie: International Journal of Exergy. Een mede aan de TU Delft ontwikkeld softwarepakket waarmee exergieberekeningen uitgevoerd kunnen worden is Cycle-Tempo: een software tool voor de thermodynamische analyse en optimalisatie van systemen voor de productie van elektriciteit, warmte en koude.

Onderwijs

Exergie komt onder andere aan bod in de volgende vakken:

  • Energie, recycling en veiligheid ( 4052ENRV6)
  • Processen in de energiesector (TB242E)
  • Process Engineering & Thermodynamics (WB2543)
  • Energy conversion: Devices, Systems and Efficiencies (WB3575)
  • Assessment of Energy Systems (WB3585)
  • Energy transition (AESM1315)
  • SWAT Studio (AR3B015)
  • Equipment for Heat & Mass Transfer (ME45165)
  • The Necessity of Storage Technology (SET3080)

Projecten, symposia en workshops

LowExNet
LowExNet is een internationaal netwerk voor lage-exergiesystemen in gebouwen. De brochure Towards Sustainable Architecture behandelt exergie in relatie tot het gehele system van mens, gebouwde omgeving en omgeving. Het handboek Low exergy systems for heating and cooling of buildings gaat in op de verwarming en koeling van gebouwen met een focus op hogere energie-efficiëntie en verbeterd comfort.

SREX
Tijdens het project Synergie tussen regionale planning en exergie (SREX) werd specifiek gekeken naar de beschikbaarheid en kwaliteit van duurzame energiebronnen bij de ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Het eindrapport van dit project is digitaal beschikbaar.

Symposia en workshops
Interduct, het Delftse instituut voor milieu en schone technologie, heeft een aantal symposia en workshops over exergie georganiseerd waarvan syllabi zijn verschenen. In de syllabus Exergie-analyse wordt uitgelegd wat exergieanalyse is en waardoor exergieverliezen veroorzaakt worden. De syllabus Exergetisch-efficiënt warmte produceren en gebruiken betreft de analyse en beoordeling van energiesystemen voor de productie en het gebruik van warmte van lage temperatuur. In de Engelstalige syllabus Energy efficiency and the quality of energy in the food processing industry wordt specifiek ingegaan op de toepassing van exergieanalyse in de voedingsmiddelenindustrie.