Medewerkers met expertise op het gebied van exergie

Een aantal maal per jaar wordt een bijeenkomst tussen deze medewerkers georganiseerd.

Faculteit Bouwkunde

 • Andy van den Dobbelsteen, Michiel Fremouw, Peter Luscuere
  Toepassing van exergiegerelateerde methodieken in energietransitieprojecten zoals koele warmtenetten (KoWaNet, www.kowanet.nl), slimme stadsgebieden (Smart Urban Isle, www.smarturbanisle.eu) en de Europese projecten CELSIUS (celsiuscity.eu) en PLANHEAT (planheat.eu).
 • Laure Itard
  Rationeel gebruik van energie in de gebouwde omgeving. De beoordeling, diagnose en optimalisatie van de gebruikte energiesystemen.

Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

 • Hans Bruining, Hedzer van der Kooi
  Toepassing van het exergieconcept bij onder andere de conversie van fossiele brandstoffen in combinatie met opslag van kooldioxide.
 • Martin Bloemendal, Phil Vardon
  Bij geothermie en bodemenergie wordt exergie gebruikt voor het kwantificeren/vergelijken van de kwaliteit van warmte op verschillende temperatuurniveaus.

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

 • Laura Ramirez Elizondo
  Onderzoek met betrekking tot het opstellen van een model om de "multi carrier energy hub"-efficiĆ«ntie te bepalen, gebaseerd op exergieanalyse. Met behulp van het model kan elke mogelijke energieconversie in de 'hub' geanalyseerd worden. Op deze manier kunnen verschillende 'hub'-configuraties met elkaar vergeleken worden. Door de modulaire opbouw van energieconversies kan een specifieke 'hub' ontworpen worden, gebaseerd op de beschikbare en benodigde energie(vormen).

Faculteit Techniek, Bestuur en Management

 • Kas Hemmes
  Conceptueel ontwerp van energiesystemen waarbij exergie het leidende ontwerpprincipe is. Specifieke aandacht gaat uit naar alternatieven voor vergassing van vaste brandstof. Ontwerpen passen veelal in het algemene concept van 'multi source multi product'-energiesystemen.
 • Gijsbert Korevaar
  Het gebruik van exergieanalyse ten behoeve van het ontwerpen van industriƫle clusters en supply chains.
 • Lydia Stougie
  Toepassing van het exergieconcept bij de duurzaamheidsbeoordeling van technologische systemen gedurende hun levenscyclus.

Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen

 • Wiebren de Jong, Aravind P.V., Mahinder Ramdin, Burak Eral
  Toepassing van het exergieconcept bij energieomzettingen, energieopslag, warmteoverdracht en gerelateerde systeemanalyses.