Nederlandse bijdrage aan Europees platenobservatiesysteem gehonoreerd

Nieuws - 12 april 2018 - Webredactie

De afdeling Geoscience & Engineering neemt deel aan EPOS-NL, een infrastructuur voor geologische wetenschappen, gevaren en hulpbronnen. Het project is een van de tien gehonoreerde voorstellen uit de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur van NWO.   

EPOS- NL
Het project EPOS-NL is de Nederlandse bijdrage aan het Europese platenobservatiesysteem (European Plate Observing System, EPOS), de infrastructuur in geheel Europa voor geologische wetenschappen, gevaren en hulpbronnen. Het doel van EPOS-NL is het ontwikkelen van de infrastructuur die nodig is voor wetenschappelijke doorbraken in het begrip van door de mens veroorzaakte geologische gevaren, zoals bodemdaling en aardbevingen door gaswinning. Daarnaast maakt de infrastructuur van EPOS-NL onderzoek mogelijk naar nieuwe geologische hulpbronnen zoals geothermische energieproductie en ondergrondse energieopslag. De toekenning vanuit NWO bedraagt € 12.272.000. Naast TU Delft bestaat het consortium uit de Universiteit Utrecht (penvoerder) en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. 

Over de Nationale Roadmap 
In totaal zijn tien projecten voor de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur, met een totaalbedrag van 138 miljoen euro, gehonoreerd door NWO. De middelen voor de Nationale Roadmap maken de bouw of vernieuwing mogelijk van toponderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling. 

Meer over de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur: www.nwo.nl/roadmap 
Het persbericht van NWO hierover.

Contact 
Kees Wapenaar, Professor of Applied Geophysics, C.P.A.Wapenaar@tudelft.nl, +31 15 27 82848
David Bruhn, Professor of Geothermal Engineering, D.F.Bruhn@tudelft.nl, +31 15 27 82875

Een deel van het EPOS-NL team (van links naar rechts): Bernard Dost (KNMI), Arwen Deuss (UU), Martyn Drury (UU, principal investigator), David Bruhn (TU Delft) en Jeannot Trampert (UU).