Outstanding academic titles 2017: Unsteady Flow in Open Channels

Nieuws - 25 januari 2018 - Webredactie

Het boek "Unsteady Flow in Open Channels' door professor emeritus Jurjen Battjes & Robert Jan Labeur (vloeistofdynamica) is geselecteerd voor de prestigieuze Choice magazine lijst  "outstanding academic titles 2017".

Labeur en Battjes publiceerden het boek vorig jaar bij Cambridge University Press. Choice: Current Reviews for Academic Libraries is een publicatie van de Association of College and Research Libraries (ACRL). Elk jaar publiceert Choice in het januari-nummer hun lijst met gekozen Outstanding Academic Titles (academische disciplines en uitgever overstijgend) die in het voorgaande jaar werden beoordeeld.

De selectiecriteria voor deze lijst zijn onder andere; de evaluatie van de reviewer, een uitstekende presentatie en inhoud, het belang van de publicatie in relatie tot andere literatuur in het veld, de originaliteit of uniekheid van de publicatie, de waarde ervan voor studenten en het belang voor de samenstelling van (studenten-) bibliotheekcollecties.

Het boek is bedoeld voor studenten en professionals werkzaam in de watersector, in gebieden zoals kusten, rivieren, havens, drainage en irrigatiekanalen. Het boek biedt een theoretisch kader voor de verschillende soorten ondiepe stromingen, biedt een coherente benadering om het gedrag van dergelijke stromingen te interpreteren en de overeenkomsten en verschillen te benadrukken.