Supercomputing gebruikt voor modellering van neerslag in Afrika

Nieuws - 26 april 2018 - Webredactie

Professor Nick van de Giesen heeft een IBM Technology & Data-beurs ontvangen in de vorm van gratis gebruik van supercomputing en weergegevens. Het project van prof. Van de Giesen en Camille le Coz (beiden verbonden aan de afdeling Water Management) richt zich op weergegevens over Afrika en het simuleren van de neerslag in dat werelddeel, met als doel boeren weerbaarder te maken. Het project wordt ondersteund door rekenvermogen dat via de World Community Grid is gecrowdsourcet en weergegevens van The Weather Company, die door IBM worden aangeleverd in het kader van het mvo-programma van het bedrijf. In ruil voor deze steun worden de gegevens openbaar gemaakt, zodat de internationale gemeenschap kan profiteren van de bevindingen en hierop verder kan bouwen.

Modellering van neerslag in Afrika

De landbouw in Afrika is sterk afhankelijk van lokale neerslag, die zich lastig laat voorspellen. In samenwerking met het Trans-African Hydro-Meteorological Observatory (TAHMO) zullen onderzoekers de neerslag op dit werelddeel simuleren. De resulterende informatie, onder andere door middel van apps voor weervoorspellingen en hydrologie, kan boeren helpen om weerbaarder te worden. “Afrikaanse stortbuien zijn grillig en kunnen sterk verschillen van de ene plaats tot de andere. En dat terwijl veel Afrikanen voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van regen. Als we de neerslag in Afrika willen kunnen voorspellen, moeten we zeer gedetailleerde berekeningen van de atmosfeer kunnen maken. Met gewone computers zijn zulke berekeningen niet mogelijk, maar met de World Community Grid van IBM wel. Door het werelddeel in een groot aantal kleine gebieden te verdelen, waarbij elk gebied klein genoeg is om door één computer te worden berekend, kan de neerslag in Afrika voldoende gedetailleerd worden bepaald.” Prof. Nick van de Giesen Lees zijn verhaal over de oprichting van TAHMO.

Over de World Community Grid

De World Community Grid is een bekroond filantropisch initiatief in het kader van het mvo-programma van IBM. Sinds 2004 is de World Community Grid gebruikt voor 29 onderzoeksprojecten op het gebied van kritieke onderwerpen als duurzame energie, schoon water, de bescherming van ecosystemen, de bestrijding van kanker, aids en het ebolavirus, en het in kaart brengen van genetisch materiaal. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door meer dan 740.000 vrijwilligers en 430 instellingen in 80 landen die ongebruikt rekenvermogen van hun computers, laptops en mobiele Android-apparaten doneerden. In totaal hebben de vrijwilligers meer dan 1 miljoen jaar aan rekentijd gedoneerd, met een geschatte waarde van $ 500 miljoen, om het wetenschappelijk onderzoek te versnellen. 

De World Community Grid wordt gehost op IBM Cloud en functioneert dankzij de de Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC), een open-sourceplatform voor ‘volunteer computing’ dat oorspronkelijk is ontworpen door de universiteit van Californië in Berkeley, met steun van de Amerikaanse National Science Foundation.

Weergegevens

De historische en actuele weergegevens van The Weather Company, een dochteronderneming van IBM, kunnen door wetenschappers worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in milieusystemen en ondersteunen de ontwikkeling van oplossingen voor het voorkomen en beperken van klimaatverandering en het aanpassen eraan.

Meer informatie