Emissies van afvalstortlocaties beter begrijpen

Nieuws - 03 maart 2020 - Webredactie

De TU Delft gaat onder leiding van Julia Gebert fundamenteel onderzoek doen naar emissies van afvalstortlocaties. Hiervoor is een bedrag van 2.5 miljoen euro beschikbaar via de NWO Open Competitie ENW - GROOT. Dit programma is bedoeld om excellente, uitdagende en innovatieve onderzoekslijnen te versterken en/of uit te breiden.

Coupled multi-process research for reducing landfill emissions (CURE)

Hoofdaanvrager: Dr. Julia Gebert, TU Delft

Mede-aanvragers: Dr. Anne-Catherine Dieudonné (TU Delft), Prof. Dr. Timo Heimovaara(TU Delft), Prof. Dr. Rob Comans (WUR)

Wereldwijd is storten van afval nog steeds een belangrijk aspect van afvalbeheer. Emissies van stortgas (vooral methaan) naar de atmosfeer en opgeloste verontreinigingen naar het grondwater zijn het gevolg van bio-geochemische reacties in het afvalpakket. In dit project wordt, in de context van een praktijkproef naar duurzame nazorg van stortlocaties in Nederland, fundamenteel onderzoek gedaan naar de relaties tussen de omzettingen van organische stof in het afval en de emissies van verontreinigingen. De onderzoeksresultaten zullen leiden tot methoden die een duurzaam beheer van verontreinigde locaties mogelijk maakt, met minimale emissies van verontreinigingen naar het milieu.

Over NWO Open competition

In het programma NWO Open Competitie ENW - GROOT starten twintig nieuwe consortia een groot onderzoeksproject. Deze impuls van ruim 47 miljoen euro maakt nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek mogelijk.